LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hoạt động

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

25 Tháng Giêng 2018
Nhóm tư vấn TSU hỗ trợ các tỉnh dự án trong công tác giám sát đánh giá và truyền thông
By host @ 9:05 SA :: 158 Views :: 7 Comments ::
 
Thực hiện hoạt động hỗ trợ các dự án cấp tỉnh trong công tác Giám sát – Đánh giá (M&E), Truyền thông và Phát triển cộng đồng, trong tuần qua, tư vấn M&E và tư vấn TT&PTCĐ từ TSU đã có chuyến công tác tại ba tỉnh dự án Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, nhóm tư vấn TSU đã cùng với cán bộ M&E và cán bộ TT&PTCĐ tại ba tỉnh trao đổi về kết quả thực hiện các chỉ số M&E trong Khung giám sát – đánh giá tại mỗi tỉnh, góp ý chi tiết cho Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và cách thức tài liệu hóa kết quả dự án.

Công tác M&E luôn được chú trọng quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình Quản lý tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu. Theo đó, việc giám sát – đánh giá không chỉ phục vụ việc đảm bảo hoạt động đúng tiến độ, đạt chất lượng nhằm thực hiện mục tiêu đề ra, mà cùng với hoạt động TT&PTCĐ và các hoạt động khác của dự án còn góp phần tổng hợp, chia sẻ các kết quả, kinh nghiệm, bài học từ quá trình thực hiện dự án. Qua đó, góp phần ứng phó với Biến đổi khí hậu và sự phát triển bền vững tại vùng dự án nói riêng và của Việt Nam nói chung./.

Hình ảnh các buổi làm việc tại ba tỉnh dự án


Ảnh: Nhóm làm việc tại Ninh Thuận

Ảnh: nhóm làm việc tại Bình Thuận

Ảnh: Nhóm làm việc tại Hà Tĩnh

Comments
By best essay writing service @ 11 Tháng Chín 2018 1:16 CH
Keep doing awesome would like to see more blog entry on the site. I have not been this thrilled by a blog entry for a long while! You have it, whatever that implies in blogging. I like to share these types of blog to my friends who like to read the blogs for gaining good thoughts and information.

By văn phòng cho thuê quận 1 @ 11 Tháng Mười 2018 10:30 SA
Thực hiện hoạt động hỗ trợ các dự án cấp tỉnh trong công tác Giám sát – Đánh giá (M&E), Truyền thông và Phát triển cộng đồng, trong tuần qua

By văn phòng cho thuê quận 3 @ 11 Tháng Mười 2018 10:31 SA
Hy vọng công tác này sẽ góp phần ứng phó với Biến đổi khí hậu và sự phát triển bền vững tại vùng dự án nói riêng và của Việt Nam nói chung

By văn phòng cho thuê quận bình thạnh @ 11 Tháng Mười 2018 10:32 SA
tư vấn M&E và tư vấn TT&PTCĐ từ TSU đã có chuyến công tác tại ba tỉnh dự án Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận.

By văn phòng cho thuê @ 11 Tháng Mười 2018 10:32 SA
Trong khuôn khổ chương trình làm việc, nhóm tư vấn TSU đã cùng với cán bộ M&E và cán bộ TT&PTCĐ tại ba tỉnh trao đổi về kết quả thực hiện các chỉ số M&E trong Khung giám sát – đánh giá tại mỗi tỉnh, góp ý chi tiết cho Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và cách thức tài liệu hóa kết quả dự án.

By pax residence @ 22 Tháng Mười Một 2018 10:35 SA
Nhóm tư vấn TSU hỗ trợ các tỉnh dự án trong công tác giám sát đánh giá và truyền thông

By căn hộ duplex là gì @ 14 Tháng Mười Hai 2018 2:02 CH
Trong khuôn khổ chương trình làm việc, nhóm tư vấn TSU đã cùng với cán bộ M&E và cán bộ TT&PTCĐ tại ba tỉnh trao đổi về kết quả thực hiện các chỉ số M&E trong Khung giám sát – đánh giá tại mỗi tỉnh, góp ý chi tiết cho Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và cách thức tài liệu hóa kết quả dự án.

viết lời bình