LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tại Hà Tĩnh

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

30 Tháng Mười Một 2016
Ra mắt RA MẮT MẠNG LƯỚI TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNGMạng lưới Truyền thông và Phát triển cộng đồng (TT&PTCĐ)
By minhduc @ 3:01 CH :: 395 Views :: 3 Comments ::
 
Ban Quản lý Dự án tại Hà Tĩnh vừa tổ chức Hội thảo ra mắt  Mạng lưới Truyền thông và Phát triển cộng đồng cho dự án “Quản lý tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh”

Ban Quản lý Dự án tại Hà Tĩnh vừa tổ chức Hội thảo ra mắt  Mạng lưới Truyền thông và Phát triển cộng đồng cho dự án “Quản lý tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh”. Mạng lưới được thành lập theo Quyết định số 2116/QĐ-UBND, ngày 01/8/2016, của UBND tỉnh Hà Tĩnh với 48 thành viên đại diện cho các sở, ban, ngành liên quan đến quản lý tổng hợp nguồn nước, phát triển đô thị, đại diện UBND huyện, thành phố, thị xã trong vùng dự án, các xã, phường thuộc Tp Hà Tĩnh, lưu vực sông Rào Cái, thị xã Hồng Lĩnh, đại diện các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã hội, các doanh nghiệp, các tổ chức cơ quan làm công tác truyền thông, phát triển cộng đồng trên địa bàn.

Tại hội thảo, các thành viên mạng lưới đã cùng  trao đổi về các giải pháp nhằm duy trì và phát triển bền vững mạng lưới, cách thức để phối hợp hiệu quả giữa các thành viên với nhau và giữa thành viên mạng lưới với PCU Hà Tĩnh, dựa trên chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động, trách nhiệm – quyền lợi của thành viên mạng lưới, trách nhiệm của PCU đã được nêu trong Quyết định nói trên.

Ngay sau buổi lễ ra mắt, các thành viên mạng lưới đã được PCU Hà Tĩnh cập nhật các hoạt động của dự án, được nghe giới thiệu về Chiến lược TT&PTCĐ của Chương trình cũng như kế hoạch hoạt động TT&PTCĐ tổng thể của dự án tại Hà Tĩnh, mà trước đó nhiều thành viên trong mạng lưới đã được tham gia góp ý trong quá trình xây dựng.

Cách thức phối hợp triển khai kế hoạch hoạt động nói trên cũng như các kinh nghiệm thu hút sự tham gia của cộng đồng, truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng…đã được các đại biểu đặc biệt quan tâm và cùng chia sẻ, thảo luận.

Ngay sau hội thảo, các thành viên mạng lưới đã cùng tham gia lớp tập huấn những vấn đề cơ bản của TT&PTCĐ, một số kỹ năng TT và PTCĐ, trong đó có kỹ năng Hỏi – Trả lời, kỹ năng tổ chức thảo luận nhóm, kỹ năng trình bày…

 

Mạng lưới TT&PTCD được thành lập và đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động TT&PTCĐ với mục tiêu nâng cao nhận thức, tăng cường kiến thức, thu hút sự tham gia của các bên liên quan và cộng đồng tại Hà Tĩnh thực hiện các hoạt động của dự án nói riêng và các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, vì sự phát triển bền vững của Hà Tĩnh nói chung./.


Comments
By văn phòng cho thuê quận 1 @ 12 Tháng Mười 2018 1:56 CH
Ngay sau hội thảo, các thành viên mạng lưới đã cùng tham gia lớp tập huấn những vấn đề cơ bản của TT&PTCĐ, một số kỹ năng TT và PTCĐ, trong đó có kỹ năng Hỏi – Trả lời, kỹ năng tổ chức thảo luận nhóm, kỹ năng trình bày…

By văn phòng cho thuê quận bình thạnh @ 30 Tháng Mười 2018 4:56 CH
Tại hội thảo, các thành viên mạng lưới đã cùng trao đổi về các giải pháp nhằm duy trì và phát triển bền vững mạng lưới, cách thức để phối hợp hiệu quả giữa các thành viên với nhau và giữa thành viên mạng lưới với PCU Hà Tĩnh, dựa trên chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động, trách nhiệm – quyền lợi của thành viên mạng lưới, trách nhiệm của PCU đã được nêu trong Quyết định nói trên.

By đất nền pax residence @ 22 Tháng Mười Một 2018 10:36 SA

Ra mắt RA MẮT MẠNG LƯỚI TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNGMạng lưới Truyền thông và Phát triển cộng đồng (TT&PTCĐ)

viết lời bình