LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tại Bình Thuận

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

29 Tháng Tám 2017
Tập huấn về Truyền Thông: Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu cho nhóm cán bộ Huyện
By host @ 5:42 CH :: 178 Views :: 0 Comments
 

Trong hai ngày 01 và 02 tháng 8 vừa qua, tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Ban Điều phối Dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tỉnh Bình Thuận đã tổ chức tập huấn kỹ năng Truyền thông về Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu.


Tham dự lớp tập huấn có 18 học viên, đại diện cho các cấp, ngành liên quan từ các huyện Tuy Phong, Bắc Bình và doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được trang bị các kiến thức về tài nguyên nước, quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phát triển đô thị, các kỹ năng truyền thông. Với sự tham gia tích cực của học viên và kinh nghiệm từ các giảng viên, lớp tập huấn còn tạo diễn đàn chia sẻ các kinh nghiệm về quản lý tài nguyên nước, phát triển đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Thông qua lớp tập huấn, Ban Điều phối Dự án sẽ lựa chọn các thành viên phù hợp để tiếp tục có các tập huấn nâng cao, nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động truyền thông và phát triển cộng đồng tại địa phương trong khuôn khổ Dự án. Qua đó, thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan và cộng đồng trong quá trình thực hiện dự án nói riêng và các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu nói chung./.

  

(Tổng hợp từ tin đăng trên trang web dự án: http:/pcubt.org.vn)

 

Comments
Hiện tại không có lời bình nào
viết lời bình