LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tại Bình Thuận

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

29 Tháng Tám 2017
Tập huấn về Truyền Thông: Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu cho nhóm cán bộ Huyện
By host @ 5:42 CH :: 535 Views ::

Trong hai ngày 01 và 02 tháng 8 vừa qua, tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Ban Điều phối Dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tỉnh Bình Thuận đã tổ chức tập huấn kỹ năng Truyền thông về Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Read More..