LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tin tức sự kiện

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

17 Tháng Hai 2017
Ngày Nước thế giới 2017 có chủ đề “Nước thải”
By host @ 8:49 SA :: 2335 Views ::

Chủ đề Ngày nước thế giới năm 2017 là "NƯỚC THẢI" (Waste water) cùng với chiến dịch "Tại sao là nước thải?" nhằm kêu gọi cộng đồng tiết kiệm nước và tái sử dụng nước thải.

Read More..
30 Tháng Mười Một 2016
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÁC ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ
By minhduc @ 2:32 CH :: 2255 Views ::
Ngày 17/5/2016, tại Hà Nội, Cơ quan phát triển Bỉ (BTC) đã tổ chức buổi họp với các bên liên quan của dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu”.
Read More..
08 Tháng Tám 2016
HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG – MÔ HÌNH CẢNH BÁO LŨ SỚM TẠI QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH
By host @ 9:19 CH :: 2948 Views ::

Vào cuối tháng 5 vừa qua, TSU đã chủ trì phối hợp với PCU tỉnh Hà Tĩnh Ninh Thuận và Bình Thuận tổ chức hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng – mô hình cảnh báo lũ sớm tại Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Read More..