LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nghiên cứu/Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

31 Tháng Mười 2016
Chuyên gia TSU hỗ trợ rà soát nghiên cứu Đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu tại tỉnh Ninh Thuận
By host @ 10:01 SA :: 467 Views :: 8 Comments ::
 

Sáng ngày 07/7/2016, tại văn phòng Ban xây dựng năng lực, các chuyên gia Ban hỗ trợ kỹ thuật (TSU): Ông Ian Wood – Điều phối viên quốc tế, Ông Phil Graham - Chuyên gia thủy văn và BĐKH, Ông Lê Đức Chung – Chuyên gia môi trường và BĐKH đã có buổi làm việc với tư vấn lập điều khoản tham chiếu (ToR) thực hiện nghiên cứu “Đánh giá mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu tại lưu vực sông Dinh và Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận” (nghiên cứu Đánh giá tổn thương do BĐKH) 

Nghiên cứu Đánh giá tổn thương do BĐKH sẽ rà soát các dữ liệu trong quá khứ và hiện tại về tác động của BĐKH lên cơ sở hạ tầng và tài sản tại lưu vực sông Dinh tập trung các lĩnh vực quản lý nước và phát triển đô thị, sau đó thực hiện đánh giá mức độ tổn thương có tham khảo bộ tài liệu của chương trình “Xây dựng Khả năng thích ứng và phát triển bền vững ở các thành phố vùng sông Mekong” được tài trợ bởi Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB và Quỹ Phát triển Bắc Âu - NDF.
Thảo luận tại cuộc họp, chuyên gia TSU nhấn mạnh huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc đánh giá mức độ tổn thương do BĐKH. Chuyên gia khuyến nghị nên kế thừa các số liệu/ dữ liệu từ các nghiên cứu tại lưu vực sông Dinh được thực hiện trong dự án. ToR cũng nên xem xét đến Kế hoạch tăng trưởng xanh của tỉnh Ninh Thuận được hỗ trợ lập bởi dự án “Quỹ tín dụng tăng trưởng Xanh” – một dự án thuộc chương trình hợp tác song phương giữa 02 chính phủ Việt Nam và Bỉ.
Nghiên cứu “Đánh giá mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu tại lưu vực sông Dinh và Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận” thuộc kết quả 2 “Chiến lược tổng hợp toàn diện để ứng phó với BĐKH” của dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với BĐKH tại tỉnh Ninh Thuận” do chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ không hoàn lại giai đoạn 2013-2019.

Diệp Hoàng

Comments
By Personal Injury Attorney Houston @ 05 Tháng Năm 2017 2:05 CH
I am always searching online for articles that can help me. There is obviously a lot to know about this. I think you made some good points in Features also. Keep working, great job!

By bali tour @ 06 Tháng Năm 2017 11:19 SA
Your work forces out your followers for blog commenting.

By PAYFAZZ @ 06 Tháng Hai 2018 1:58 CH
The degree to which a system [natural or human} is susceptible to, or unable to cope with, adverse effects of climate change, including climate variability and extremes. Vulnerability is a function of the character, magnitude, and rate of climate variation to which a system is exposed, its sensitivity, and its adaptive capacity

By PAYFAZZ @ 06 Tháng Hai 2018 1:59 CH
The degree to which a system is susceptible to, or unable to cope with, adverse effects of climate change, including climate variability and extremes.

By PAYFAZZ @ 06 Tháng Hai 2018 2:00 CH
The degree to which a system is susceptible to, or unable to cope with, adverse effects of climate change, including climate variability and extremes.

By PAYFAZZ @ 06 Tháng Hai 2018 2:00 CH
The degree to which a system is susceptible to, or unable to cope with, adverse effects of climate change, including climate variability and extremes.

By PAYFAZZ @ 06 Tháng Hai 2018 2:17 CH
The degree to which a system is susceptible to, or unable to cope with, adverse effects of climate change, including climate variability and extremes.

By PAYFAZZ @ 06 Tháng Hai 2018 2:18 CH
The degree to which a system is susceptible to, or unable to cope with, adverse effects of climate change, including climate variability and extremes.

viết lời bình