LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nghiên cứu mô hình thủy văn/thủy lực

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

31 Tháng Mười 2016
Hội thảo khởi động “Chi tiết hóa kịch bản biến đổi khí hậu” và “Mô hình thủy lực thủy văn sông Dinh và mô hình thoát nước thành phố Phan Rang - Tháp Chàm”
By host @ 9:56 SA :: 774 Views ::

Sáng ngày 26/1/2016, tại Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra hội thảo khởi động hai gói thầu tư vấn “Chi tiết hóa kịch bản biến đổi khí hậu” và “Mô hình thủy lực thủy văn sông Dinh và mô hình thoát nước Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm”. Tham dự hội thảo có đại diện Cơ quan phát triển Bỉ tại Hà Nội, Ban Hỗ trợ kĩ thuật TSU, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực biến đổi khí hậu đến từ Viện khoa học thủy lợi Việt Nam, Viện Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, đại diện các sở ngành liên quan trong tỉnh. Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Ông Đỗ Khoa Danh, Giám đốc Ban xây dựng Năng lực chủ trì Hội thảo. 

Read More..