LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nghiên cứu kịch bản biến đổi khí hậu

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

16 Tháng Năm 2017
Hỗ trợ rà soát kỹ thuật kết quả nghiên cứu Biến đối khí hậu và thống nhất Danh mục trang thiết bị hệ thống cảnh báo sớm
By host @ 3:58 CH :: 412 Views :: 9 Comments ::
 

Sáng ngày 21/4/2017, tại Văn phòng Dự án Ban Hỗ trợ kỹ thuật (TSU), Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận đã chủ trì và phối hợp với TSU tổ chức họp với đại diện hai đơn vị tư vấn thực hiện các nghiên cứu trong khuôn khổ Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tại Ninh Thuận với sự tài trợ của Chính phủ Vương quốc Bỉ. 

Mục tiêu của cuộc họp là rà soát các vấn đề liên quan đến nghiên cứu “Tư vấn kỹ thuật về dữ liệu khí hậu hiện tại - tương lai và phân tích nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn nước tỉnh Ninh Thuận”, gọi tắt là Nghiên cứu biến đổi khí hậu (BĐKH) và thảo luận thông số kỹ thuật các thiết bị quan trắc trong nghiên cứu “Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm lưu vực sông Dinh”, gọi tắt là nghiên cứu Cảnh báo sớm. 

Tham dự cuộc họp có các chuyên gia quốc tế và Việt Nam từ TSU, gồm ông Ian Wood – Điều phối viên quốc tế; ông Russell Glendon Boals– Chuyên gia quốc tế về hệ thống cảnh báo sớm; ông Phil Graham – Chuyên gia quốc tế về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, ông Nguyễn Ngọc Bách và ông Đặng Vũ Khắc là các chuyên gia về Quản lý tổng hợp tài nguyên nước và GIS; đại diện lãnh đạo Ban Xây dựng năng lực và đại diện hai đơn vị tư vấn: Phân Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu (tư vấn nghiên cứu Biến đổi khí hậu) và Viện khoa học thủy lợi Việt Nam (Tư vấn nghiên cứu Cảnh báo sớm).

Trong nội dung trao đổi về vấn đề kỹ thuật và trình bày kết quả của nghiên cứu Biến đổi khí hậu tại Ninh Thuận, các chuyên gia TSU khuyến nghị Phân Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu chú ý đến việc hiệu chỉnh và trình bày kết quả trong báo cáo cuối cùng vì kết quả nghiên cứu này là cơ sở quan trọng cho các nghiên cứu liên quan cũng như việc kêu gọi đầu tư cho các hoạt động tiếp theo từ các nhà tài trợ. Báo cáo kết quả nghiên cứu Biến đổi khí hậu tại Ninh Thuận dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2017.

Liên quan đến nội dung của nghiên cứu Cảnh báo sớm, các chuyên gia TSU đánh giá cao về thông số kỹ thuật các thiết bị quan trắc. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến nghị cần có điều tra, khảo sát thực tế các yếu tố địa hình, khí hậu v.v… của vùng triển khai thí điểm để có đánh giá, ước tính cụ thể hơn cho khu vực nghiên cứu, tránh tình trạng thừa/thiếu thiết bị. Hiện tại, đơn vị tư vấn đang đẩy nhanh tiến độ khảo sát, lắp đặt thiết bị với hy vọng sẽ kịp đưa vào sử dụng dự báo cho mùa lũ năm 2017 tại Ninh Thuận, góp phần nâng cao khả năng ứng phó BĐKH tại tỉnh Ninh Thuận./.

(biên soạn từ bài đăng trên trang Web: nguonnuoc.org.vn của tác giả Hồ Phương Vũ).


Comments
By Write my Essay @ 08 Tháng Tám 2018 4:25 CH
I am looking forward to more stories from you. Your writing and language is, of course, brilliant and remarkable. I wish you all the best for your endeavors. I have read many other posts likes this but this is something really unique from other posts. I don't like to make comments on every posts I visit but thought of dropping few words here. Update more information like this and surely you will get more readers and followers.

By Write my Essay @ 08 Tháng Tám 2018 4:26 CH
I am looking forward to more stories from you. Your writing and language is, of course, brilliant and remarkable. I wish you all the best for your endeavors. I have read many other posts likes this but this is something really unique from other posts. I don't like to make comments on every posts I visit but thought of dropping few words here. Update more information like this and surely you will get more readers and followers.

By assignment service uk @ 15 Tháng Tám 2018 1:35 CH
At the point when your site or blog goes live out of the blue, it is energizing. That is until the point that you understand nobody yet you and your.

By uk assignment @ 15 Tháng Tám 2018 1:35 CH
At the point when your site or blog goes live out of the blue, it is energizing. That is until the point that you understand nobody yet you and your.

By uk assignment @ 15 Tháng Tám 2018 1:36 CH
At the point when your site or blog goes live out of the blue, it is energizing. That is until the point that you understand nobody yet you and your.

By quickpayportal @ 14 Tháng Chín 2018 3:01 SA
You can pay your bills online. You can also check the account statements and transaction history or payment history.

By Buy Assignments Online uk @ 02 Tháng Mười Một 2018 3:13 CH
I didn't know much about climate change and how it is caused the problem for human's in future but it seems like different countries have spread the knowledge about climate change conferences held in different part of the world and also campaigns are also running about climate change and give knowledge to the people how we control climate change and precautions we take to stop this.

By cau nang 1 tru @ 04 Tháng Mười Hai 2018 10:31 SA
Biến đổi khí hậu rất nghiêm trọng, mua ngay cầu nâng 1 trụ rửa xe ô tô lâm phát

By çevrimsiz bonus veren siteler forum @ 13 Tháng Mười Hai 2018 5:57 CH
It tend to learn some interesting stuff from your source as you are always providing things like bonus veren siteler for bonusverenadam2.com/bonus-veren-siteler which is helping the people to get things done on time.

viết lời bình