LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nghiên cứu/Đánh giá năng lực kỹ thuật và thể chế

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

27 Tháng Sáu 2017
HỘI THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỦY LỰC – THỦY VĂN LƯU VỰC SÔNG LŨY TRONG MỐI LIÊN HỆ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – TỈNH BÌNH THUẬN
By host @ 9:18 SA :: 472 Views :: 1 Comments ::
 
Sáng ngày 14/6/2017, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận đã diễn ra Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu và xây dựng mô hình Thủy lực – thủy văn cho lưu vực sông Lũy của tỉnh Bình Thuận.


Nghiên cứu này được đặt trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu, do Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam đảm nhiệm trong khuôn khổ hoạt động của của Dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị liên quan đến biến đổi khí hậu tỉnh Bình Thuận”. Dự án do Vương quốc Bỉ tài trợ trong Chương trình hợp tác định hướng giữa Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Bỉ.


Hội thảo thu hút hơn 30 đại biểu từ các sở, ban, ngành các cấp liên quan, các chuyên gia trong nước và quốc tế. Tại hội thảo, đại diện bên Tư vấn đã trình bày quá trình thực hiện và kết quả nghiên cứu. Với mục tiêu nghiên cứu tổng thể và xây dựng mô hình thủy lực-thủy văn sông Lũy, lập chiến lược hành động nhằm giảm thiểu và thích ứng nguy cơ lũ lụt và xây dựng đề xuất ban đầu cho hệ thống cảnh báo lũ lụt đối với 2 Thị trấn Lương Sơn và Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, các nhà nghiên cứu đã tiến hành nhiều hoạt động và đưa ra hơn 40 kịch bản dựa vào các mô hình toán của Đan Mạch (MIKE) và các kỹ thuật ứng dụng tiên tiến.

Kết quả nghiên cứu nói trên là cơ sở khoa học để các cấp, ngành tại Ninh Thuận hoàn thiện và đề ra các quyết sách phát triển tổng thể lưu vực sông Lũy. Đó không chỉ là vấn đề phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai, mà còn đưa ra tầm nhìn tổng quan, dài hạn của quy hoạch đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.


Tại hội thảo, các chuyên gia đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, nhằm hoàn thiện kết quả nghiên cứu, trong đó có việc sử dụng phần mềm để mô hình hóa, việc lựa chọn các kịch bản trong số các kịch bản đưa ra, tính ứng dụng thực tế cho cấp quản lý địa phương…


Kết thúc hội thảo, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Phó giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận, Giám đốc dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị liên quan Biến đổi khí hậu- tỉnh Bình Thuận”  đã đề nghị bên tư vấn  tiếp thu các góp ý và tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo, nhằm nâng cao hơn nữa tính khả thi trong sử dụng kết quả nghiên cứu tại tỉnh khi được bàn giao, trong đó, nhấn mạnh việc sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các đề xuất, giải pháp điều hành các hệ thống quan trắc, cảnh báo và công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có khả năng làm chủ hiệu quả các kỹ thuật quan trắc, cảnh báo thủy lực, thủy văn tại tỉnh Bình Thuận./.

(Tổng hợp, biên soạn từ bài đăng trên trang web: pcubt.org.vn - PCU Bình Thuận)


Comments
By Bazoocam @ 12 Tháng Mười 2018 11:00 CH
Love to go to bazoocam

viết lời bình