LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nghiên cứu/Đánh giá năng lực kỹ thuật và thể chế

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

31 Tháng Mười 2016
Trình bày những phát hiện nghiên cứu khảo sát đầu kỳ và khảo sát Kinh tế - xã hội của dự án
By host @ 9:51 SA :: 254 Views :: 0 Comments
 
Đó là nội dung được Tư vấn Mekong - đơn vị thực hiện khảo sát báo cáo tại Hội thảo được tổ chức vào sáng nay ngày 30/8/2016, tại Văn phòng UBND tỉnh. Tham dự hội thảo có hơn 50 đại biểu đến từ Cơ quan Phát triển Bỉ tại Hà Nội, Ban Hỗ trợ Kỹ thuật TSU- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý dự án tỉnh Bình Thuận, đại diệc các sở, ngành, các huyện, thành phố, UBND các phường/ xã trong vùng dự án. 

Đây là một trong những hoạt động nghiên cứu của dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Ninh Thuận. Nghiên cứu khảo sát đầu kỳ có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng các chỉ số về năng lực, kiến thức và hành động của các sở, ngành, địa phương về thích ứng biến đổi khí hậu trước và sau khi dự án can thiệp. Bên cạnh đó, những phát hiện trong báo cáo khảo sát kinh tế - xã hội đã chỉ ra những đặc điểm kinh tế, văn hoá, xã hội, ý thức, hành vi của các hộ gia đình được khảo sát tại 11 xã/ phường thuộc 5 huyện, thành phố. Từ đó, báo cáo đã đề xuất những phương pháp áp dụng nhằm giúp các địa phương tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai. Ngoài việc xây dựng củng cố cơ sở hạ tầng, báo cáo đặc biệt chú trọng công tác truyền thông, nâng cao năng lực cho từng nhóm đối tượng của dự án để có những hành động thích ứng, ứng phó với tình hình hạn hán cũng như lũ lụt. 

 

 

 

 
Hội thảo cũng đã dành thời gian thảo luận nhóm và tiếp thu ý kiến của của các đại biểu đến từ các sở, ngành, địa phương về các nội dung cũng như các khuyến nghị của báo cáo.

Thanh Tâm

Comments
Hiện tại không có lời bình nào
viết lời bình