LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nghiên cứu/Đánh giá năng lực kỹ thuật và thể chế

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

31 Tháng Mười 2016
Trình bày những phát hiện nghiên cứu khảo sát đầu kỳ và khảo sát Kinh tế - xã hội của dự án
By host @ 9:51 SA :: 557 Views :: 9 Comments ::
 
Đó là nội dung được Tư vấn Mekong - đơn vị thực hiện khảo sát báo cáo tại Hội thảo được tổ chức vào sáng nay ngày 30/8/2016, tại Văn phòng UBND tỉnh. Tham dự hội thảo có hơn 50 đại biểu đến từ Cơ quan Phát triển Bỉ tại Hà Nội, Ban Hỗ trợ Kỹ thuật TSU- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý dự án tỉnh Bình Thuận, đại diệc các sở, ngành, các huyện, thành phố, UBND các phường/ xã trong vùng dự án. 

Đây là một trong những hoạt động nghiên cứu của dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Ninh Thuận. Nghiên cứu khảo sát đầu kỳ có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng các chỉ số về năng lực, kiến thức và hành động của các sở, ngành, địa phương về thích ứng biến đổi khí hậu trước và sau khi dự án can thiệp. Bên cạnh đó, những phát hiện trong báo cáo khảo sát kinh tế - xã hội đã chỉ ra những đặc điểm kinh tế, văn hoá, xã hội, ý thức, hành vi của các hộ gia đình được khảo sát tại 11 xã/ phường thuộc 5 huyện, thành phố. Từ đó, báo cáo đã đề xuất những phương pháp áp dụng nhằm giúp các địa phương tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai. Ngoài việc xây dựng củng cố cơ sở hạ tầng, báo cáo đặc biệt chú trọng công tác truyền thông, nâng cao năng lực cho từng nhóm đối tượng của dự án để có những hành động thích ứng, ứng phó với tình hình hạn hán cũng như lũ lụt. 

 

 

 

 
Hội thảo cũng đã dành thời gian thảo luận nhóm và tiếp thu ý kiến của của các đại biểu đến từ các sở, ngành, địa phương về các nội dung cũng như các khuyến nghị của báo cáo.

Thanh Tâm

Comments
By essay cloud @ 01 Tháng Ba 2018 3:33 CH
Nice blog, Your work is great and i hope for some more nice posts. Continue writing such a nice blog. The author is giving good thoughts and suggestions to each and every readers through this article. Looking forward to another article.

By online play sudoku @ 20 Tháng Sáu 2018 1:29 CH
Online games are very amazing to do enjoy free of cost without paying and sign up and play sudoku online.

By chrome keeps crashing @ 06 Tháng Bảy 2018 4:29 CH
In this article, the detailed report of the research activities of the integrated water resources management and urban development project in relation to climate change is shared. Hope these projects can make a solution to the common issues happing in a very year. Continue sharing more updates about these projects.

By drueckglueck @ 02 Tháng Chín 2018 8:22 CH
this way, loads of spending voyagers can not stand to remain at clubhouse inns, despite the fact that they really value all the fun these lodgings could offer.

By Computer Science Assignment Help @ 04 Tháng Chín 2018 12:05 CH
The leading assignment help UK firm offers state of the art services to its clients with a promise of delivering all the required work well within the deadline.

By Stats Homework Help Online @ 04 Tháng Chín 2018 5:44 CH
This is really great work. Thank you for sharing such a useful information here in the blog.

By Chrome Crashing Windows 10 @ 08 Tháng Chín 2018 2:53 CH
Here the report of the research activities of the integrated water resources management and urban development project in relation to climate change. Also, the workshop also developed on the basis of this topic. Continue sharing more updates about this project.

By printer not responding @ 20 Tháng Chín 2018 5:50 CH
findings in the socio-economic survey reported the economic, cultural, social, behavioral, and behavioral characteristics of households surveyed in 11 communes/wards belonging to 5 districts. Since then, the report has proposed measures to help local authorities to improve their ability to cope with disasters.

By Click Here @ 06 Tháng Mười Hai 2018 11:29 SA
Download and play some free games internet with your friends and family. Play games at any time with 2 players or 3 players.

viết lời bình