LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nghiên cứu/Đánh giá năng lực kỹ thuật và thể chế

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

04 Tháng Tư 2018
Báo cáo kết quả Nghiên cứu tác động của xâm nhập mặn vùng hạ lưu sông Dinh, tỉnh Ninh Thuận và đề xuất giải pháp thích ứng
By host @ 5:45 CH :: 157 Views :: 2 Comments ::
 

Ngày 23 tháng 3 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu tác động của xâm nhập mặn (XNM) vùng hạ lưu sông Dinh, tỉnh Ninh Thuận và đề xuất giải pháp thích ứng. Nghiên cứu do Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam cùng Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo thực hiện trong khuôn khổ Dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận.


Nội dung chính của nghiên cứu là thu thập số liệu và khảo sát thực địa, đánh giá ảnh hưởng của XNM vùng hạ lưu sông Dinh và đề xuất các giải pháp thích ứng cho cộng đồng cư dân vùng hạ lưu sông Dinh bị ảnh hưởng XNM.

Để có thể đánh giá mức ảnh hưởng của XNM và xây dựng các giải pháp thích ứng, đơn vị tư vấn đã khảo sát tại 20 xã/phường dọc lưu vực sông Dinh trên địa bàn các huyện Ninh Sơn, Ninh Phước và thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, trong phạm vi khoảng 120km2 .

Trong khuôn khổ nghiên cứu, các đối tác đã sử dụng tổng hợp các phương pháp: phương pháp thừa kế và tổng hợp phân tích số liệu, điều tra khảo sát thực địa, phương pháp mô hình toán, phương pháp bản đồ và GIS, phương pháp chuyên gia… để điều tra tác động của XNM đến cộng đồng dân cư, đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn trên sông, xâm nhập mặn trong nước dưới đất; đồng thời, xây dựng các kịch bản về XNM tại Ninh Thuận. Từ đó đề xuất các giải pháp thích ứng và giảm thiểu XNM.

Tại hội thảo, đại diện các bên liên quan tại Tỉnh Ninh Thuận đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu; đồng thời đề nghị tư vấn cần đánh giá kỹ hơn để có các đề xuất chuyển đổi mô hình vật nuôi, cây trồng tại các khu vực được đề cập trong nghiên cứu, hoàn thiện thêm việc so sánh để thấy được ảnh hưởng của đập ngăn mặn lưu vực sông Dinh đối với vấn đề nhiễm mặn …Các chuyên gia từ Ban Hỗ trợ Kỹ thuật (TSU) cũng đề nghị các tư vấn nên có các đánh giá về trữ lượng nước ngầm (tỷ lệ nhiễm mặn, tỷ lệ nước ngọt) theo các giai đoạn và có đề xuất cụ thể các đối tượng tiếp nhận kết quả nghiên cứu sẽ được bàn giao.

Dự kiến, Báo cáo kết quả nghiên cứu cuối cùng và Sổ tay hướng dẫn các biện pháp thích ứng với XNM sẽ được hoàn thiện và bàn giao vào cuối tháng 5 năm nay, góp phần tạo cơ sở để Ninh Thuận hoàn thiện các giải pháp thích ứng với xâm nhập mặn và nâng cao năng lực ứng phó với XNM cho các cấp, ngành và cộng đồng dân cư./.

Comments
By windows alarm @ 28 Tháng Sáu 2018 1:22 CH
Alarm is the feature in windows 10 operating system by which you will get reminder about your work on time just visit here and get the process to set alarm in windows 10 in easy steps with the help of pictures.

By Anthony @ 10 Tháng Mười 2018 9:19 SA
Hy vọng đất nước sẽ ngày một phát triển với những chính sách mới.

viết lời bình