LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nghiên cứu/Đánh giá năng lực kỹ thuật và thể chế

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

24 Tháng Tám 2017
Khởi động nghiên cứu “Thúc đẩy ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây nho” và nghiên cứu “Quy hoạch cấp nước sinh hoạt”
By host @ 8:38 SA :: 252 Views :: 3 Comments ::
 

Ngày 16/8/2017, tại Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận, ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, đã chủ trì tổ chức Hội thảo khởi động các nghiên cứu “Thúc đẩy ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây nho tại Ninh Thuận” do Viện Nước tưới tiêu và Môi trường thực hiện và nghiên cứu “Quy hoạch cấp nước sinh hoạt, phát triển kinh tế đảm bảo an ninh nguồn nước tỉnh Ninh Thuận trong bối cảnh hạn hán và biến đổi khí hậu” do Liên danh Công ty Cổ phần Nước môi trường và Hạ tầng kỹ thuật thủ đô - Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo thực hiện.

Hai nghiên cứu nói trên được thực hiện trong khuôn khổ Dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu. Dự án do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ cùng nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam trong Chương trình hợp tác định hướng Việt Nam – Bỉ.

Tại Hội thảo khởi động nói trên, đại diện các đơn vị nghiên cứu đã chia sẻ mục tiêu, nội dung và các sản phẩm mong đợi. Theo đó, nghiên cứu Tưới tiết kiệm cho cây nho sẽ xây dựng bộ công cụ hỗ trợ người dân khai thác, quản lý và sử dụng nguồn nước tưới áp dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước nhằm phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu. Nghiên cứu Quy hoạch cấp nước sinh hoạt  nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước, đưa ra định hướng cấp nước cho các đô thị, các khu, cụm công nghiệp và vùng du lịch trên địa bàn tỉnh gắn liền với các nguồn nước hiện có và trong tương lai.


 

Các đại biểu, đại diện các sở, ban, ngành liên quan của Ninh Thuận tái khẳng định sự cần thiết của các nghiên cứu; đồng thời, nêu một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả và tính ứng dụng của các kết quả nghiên cứu trong thực tiễn. Với nghiên cứu “Thúc đẩy ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây nho tại Ninh Thuận”, các đại biểu khuyến nghị đơn vị tư vấn tính toán giải pháp kỹ thuật phù hợp với chu trình sinh trưởng của cây nho và đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu của tỉnh. Đối với nghiên cứu Quy hoạch cấp nước", các đại biểu khuyến nghị tư vấn khi triển khai phải phối hợp đồng bộ với các quy hoạch khác mà tỉnh đã và đang thực hiện như an ninh nước, cân bằng nước, đặc biệt tập trung đưa ra giải pháp cấp nước tại các khu vực phát triển trọng điểm của tỉnh là vùng du lịch phía Bắc và khu công nghiệp phía Nam.

 

Cùng với các hoạt động khác trong khuôn khổ Dự án, việc triển khai hai nghiên cứu nói trên đúng tiến độ, hiệu quả sẽ góp phần hỗ trợ Ninh Thuận ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu./.

(Tổng hợp, biên soạn từ tin được đăng trên trang web: http://nguonnuoc.org.vn của tác giả Hoàng Diệp).

Comments
By Chrome browser issues @ 07 Tháng Tám 2018 7:23 CH
This article is much helpful to know about the research on "Promoting the application of advanced irrigation technology, saving water for vines" and researching "Water supply planning".This can be of much help to manage the water resources for irrigations. Thanks for this informative article.

By www.hotmail.com @ 09 Tháng Mười 2018 9:38 SA
Thank you for sharing! I'm glad to hear of this project.

By Anthony @ 10 Tháng Mười 2018 9:29 SA
Thúc đẩy công nghệ tưới giúp cho ngành nông nghiệp việt nam phát triển

viết lời bình