LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nghiên cứu/Đánh giá năng lực kỹ thuật và thể chế

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

16 Tháng Tám 2017
Công bố và bàn giao kết quả nghiên cứu và tư vấn, góp phần ứng phó Biến đổi khí hậu
By host @ 3:31 CH :: 246 Views :: 2 Comments ::
 

Sáng ngày 12/7/2017, tại Hà Tĩnh, Ban Điều phối (PCU) dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, tư vấn tổ chức Hội thảo công bố kết quả 02 nghiên cứu và tư vấn đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt.

Tham dự Hội thảo có hơn 40 người, đại diện cho các Sở, ban, ngành liên quan tại tỉnh, Ban Quản lý Dự án Ban Hỗ trợ kỹ thuật và các chuyên gia. Đặc biệt, có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hai đơn vị tiếp nhận các kết quả nghiên cứu, tư vấn nói trên. Hoạt động nghiên cứu, tư vấn này nằm trong khuôn khổ Dự án với sự tài trợ của Chính phủ Vương Quốc Bỉ.

Ảnh: Ban điều phối dự án SRDP – IWMC phối hợp các đơn vị tư vấn tổ chức hội thảo Công bố và bàn giao các kết quả Nghiên cứu

Với mong muốn các kết quả nghiên cứu và tư vấn sẽ được các bên liên quan sử dụng trong thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, tại Hội thảo, kết quả “Nghiên cứu Đánh giá hiện trạng, xây dựng quy hoạch chi tiết về phục hồi, mở rộng diện tích rừng ngập mặn và công viên bảo tồn rừng ngập mặn hạ lưu sông Rào Cái tỉnh Hà Tĩnh” đã được PCU và Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế bàn giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh. Kết quả “Tư vấn kỹ thuật về dự liệu và phân tích khí hậu hiện tại và tương lai phục vụ công tác quản lý nguồn nước tại tỉnh Hà Tĩnh” cũng đã được PCU và Viện khoa học khí tượng thủy văn - Biến đổi khí hậu bàn giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh.

Các đại biểu từ các Sở, ban, ngành và chính quyền địa phương đánh giá cao kết quả nghiên cứu và tư vấn cũng như tính thực tiễn, hữu ích, góp phần vào việc xây dựng, thực hiện giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh. Ông Trần Thanh Hạnh, Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Tĩnh khẳng định: “Các kết quả nghiên cứu rất hữu ích với công tác quy hoạch và phát triển tài nguyên môi trường của tỉnh”.

Ông Phan Đình Hinh, Chủ tịch UBND xã Hộ Độ (Lộc Hà) chia sẻ rằng, tại xã Hộ Độ, rừng ngập mặn (RNM) đóng vai trò là một bức tường chắc chắn để bảo vệ đê, cũng là nơi tạo sinh kế cho các bà con trong vùng. Hiện tại đã có các tổ chức đề xuất phối hợp với xã để phát triển RNM. Các kết quả nghiên cứu là cơ sở nền quan trọng để địa phương thu hút các nguồn đầu tư phát triển quy mô RNM, giúp địa phương phát triển kinh tế bền vững.

Ảnh: Đại diện địa phương ven sông Rào Cái cho biết vai trò của các kết quả nghiên cứu đối với địa phương

Cùng với việc thực hiện nghiên cứu, tư vấn và nhiều hoạt động khác trong sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, chuyên gia trong và ngoài nước, Dự án đang góp phần hỗ trợ Hà Tĩnh, một trong các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, đạt sự phát triển bền vững.

Mục tiêu của Nghiên cứu Đánh giá hiện trạng, xây dựng quy hoạch chi tiết về

phục hồi, mở rộng diện tích rừng ngập mặn và công viên bảo tồn rừng ngập mặn hạ lưu sông Rào Cái tỉnh Hà Tĩnh:  

- Đánh giá tổng thể về hiện trạng, biến động và các áp lực (phát triển kinh tế - xã hội, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, nhận thức của cộng đồng, các đáp ứng về chính sách bảo vệ RNM….) đối với RNM  tỉnh Hà Tĩnh;

- Đánh giá hiện trạng cơ cấu thiết lập thể chế và các chính sách liên quan đến lập kế hoạch, quy hoạch và bảo vệ rừng ngập mặn ở tỉnh Hà Tĩnh;

- Xây dựng chiến lược tổng thể nhằm hỗ trợ phục hồi rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh, xem xét các điều kiện sinh thái, con người, thể chế, thực tế để bảo tồn/mở rộng;

- Xây dựng quy hoạch chi tiết về phục hồi, mở rộng RNM lưu vực sông Rào Cái có sự

tham gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và đề xuất cơ chế chính sách nhằm

khôi phục và phát triển bền vững;

- Xây dựng quy hoạch chi tiết công viên bảo tồn RNM cho hạ lưu lưu vực sông Rào Cái;

- Điều tra, khảo sát và xây dựng chiến lược chi tiết về việc thực hiện truyền thông cộng đồng về bảo vệ RNM cho lưu vực sông Rào Cái.

 
 

Mục tiêu của Tư vấn kỹ thuật về dự liệu và phân tích khí hậu hiện tại và tương lai phục vụ công tác quản lý nguồn nước tại tỉnh Hà Tĩnh:

- Cung cấp các đầu vào về khí hậu học, nhiệt độ và luợng mưa cơ sở để phục vụ xây dựng mô hình thủy văn/thủy lực trong lưu vực sông Rào Cái.

- Tập trung đánh giá mức độ nguy cơ lũ lụt tại Thành phố Hà Tĩnh trong điều kiện khí hậu hiện nay và tương lai.

- Giúp tăng cường hiểu biết của các sở ban ngành liên quan về tình hình biến đổi khí hậu được dự báo trong tương lai./. 

(Biên soạn từ bài được đăng trên trang web: http://www.iwmchatinh.org.vn)

 

 

Comments
By mua ban xe oto @ 24 Tháng Tám 2018 3:44 CH
Cảm ơn đang tìm hiểu ?

By Anthony @ 10 Tháng Mười 2018 9:31 SA
hy vọng những ứng dụng có tác dụng thay đổi cuộc sống ng dân

viết lời bình