LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án tại Ninh Thuận

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

21 Tháng Sáu 2017
Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu Tư vấn kỹ thuật xây dựng mô hình thủy lực- thủy văn Sông Dinh và mô hình thoát nước thành phố
By host @ 11:22 SA :: 376 Views :: 0 Comments
Vào ngày 02 tháng 6 vừa qua, tại TP Phan Rang – Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận vừa phối hợp với Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam tổ chức Hội thảo Báo cáo kết quả nghiên cứu Tư vấn kỹ thuật xây dựng mô hình thủy lực- thủy văn sông Dinh và mô hình thoát nước Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu. 


Read More..
06 Tháng Sáu 2017
Thi vẽ tranh chủ đề biến đổi khí hậu trong thời kỳ phát triển đô thị
By host @ 9:27 SA :: 522 Views :: 0 Comments

Ngày 27/5/2017 vừa qua, tại xã Thành Hải, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Ban Xây dựng Năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước đã phối hợp với Ban Tham vấn cộng đồng xã Thành Hải và Trường Mẫu giáo Thành Hải tổ chức truyền thông về biến đổi khí hậu lồng ghép với Chương trình tổng kết năm học 2016 – 2017. Đây là một trong các hoạt động truyền thông thuộc Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại Ninh Thuận”.

Read More..
16 Tháng Năm 2017
Rà soát hiện trạng lưu trữ dữ liệu phục vụ xây dựng hệ thống cảnh báo sớm
By host @ 3:54 CH :: 345 Views :: 0 Comments

Theo tin từ Ban xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận (MCDU), để tránh trùng lắp trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu, đảm bảo số liệu hệ thống được lưu trữ và cập nhật tốt sau khi hoàn thành nghiên cứu “Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm lưu vực sông Dinh” và đưa vào sử dụng thực tiễn, Nhóm chuyên gia Dự án Ban hỗ trợ kỹ thuật (TSU) đã tiến hành khảo sát thực địa hiện trạng quản lý dữ liệu và cơ sở hạ tầng quan trắc khí tượng thủy văn phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước và cảnh báo lũ lụt tại Ninh Thuận trong hai ngày 26-27/4/2017.

Read More..
16 Tháng Năm 2017
Hỗ trợ rà soát kỹ thuật kết quả nghiên cứu Biến đối khí hậu và thống nhất Danh mục trang thiết bị hệ thống cảnh báo sớm
By host @ 3:50 CH :: 448 Views :: 0 Comments

Sáng ngày 21/4/2017, tại Văn phòng Dự án Ban Hỗ trợ kỹ thuật (TSU), Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận đã chủ trì và phối hợp với TSU tổ chức họp với đại diện hai đơn vị tư vấn thực hiện các nghiên cứu trong khuôn khổ Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tại Ninh Thuận với sự tài trợ của Chính phủ Vương quốc Bỉ. 

Read More..
21 Tháng Tư 2017
Trồng hơn 300 cây xanh trong Lễ phát động trồng cây theo mô hình dựa vào cộng đồng và khu vực tư nhân
By host @ 2:25 CH :: 337 Views :: 0 Comments

Theo tin từ Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận, hơn 300 cây xanh đã được trồng ngay trong buổi Lễ Phát động trồng cây tại Hồ Điều hòa vào ngày 22/3 vừa qua tại TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Read More..
31 Tháng Mười 2016
Mở thầu gói thầu tuyển tư vấn xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm lưu vực sông Dinh
By host @ 9:21 SA :: 514 Views :: 0 Comments

Ngày 14/6/2016, tại Văn phòng Ban Xây dựng Năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước đã tổ chức lễ mở thầu gói thầu Tuyển tư vấn xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm lưu vực sông Dinh thuộc dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tại tỉnh Ninh Thuận.

Read More..
09 Tháng Tám 2016
Rà soát phạm vi triển khai và kết quả thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận
By host @ 12:39 CH :: 543 Views :: 0 Comments
Chiều ngày 25/7/2016, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Xây dựng năng lực đã có buổi họp rà soát kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận phục vụ cho lập đề cương tham chiếu “Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương của hệ thống kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng công và tư nhân ở lưu vực sông Dinh dưới tác động của biến đổi khí hậu” (Nghiên cứu Đánh giá tổn thương) thuộc dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu” do Vương quốc Bỉ tài trợ không hoàn lại. Cùng làm việc có đại diện sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện đơn vị tư vấn lập đề cương tham chiếu.
Read More..
Trang trước | Trang tiếp theo