LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án tại Ninh Thuận

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

09 Tháng Tám 2016
Rà soát phạm vi triển khai và kết quả thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận
By host @ 12:39 CH :: 519 Views :: 0 Comments
Chiều ngày 25/7/2016, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Xây dựng năng lực đã có buổi họp rà soát kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận phục vụ cho lập đề cương tham chiếu “Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương của hệ thống kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng công và tư nhân ở lưu vực sông Dinh dưới tác động của biến đổi khí hậu” (Nghiên cứu Đánh giá tổn thương) thuộc dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu” do Vương quốc Bỉ tài trợ không hoàn lại. Cùng làm việc có đại diện sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện đơn vị tư vấn lập đề cương tham chiếu.
Read More..
Trang trước | Trang tiếp theo