LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án tại Ninh Thuận

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

13 Tháng Hai 2019
Họp Hội đồng Khoa học Công nghệ Tư vấn đánh giá kết quả nghiên cứu “Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm lưu vực sông Dinh”
By host @ 8:34 SA :: 2457 Views ::
 

Theo tin từ Ban Xây dựng Năng lực và thực hiện các Dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận, vào ngày 19/01 vừa qua, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Công nghệ Tư vấn đánh giá kết quả các nhiệm vụ nghiên cứu Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tại tỉnh Ninh Thuận, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập, đã tổ chức họp đánh giá kết quả nghiên cứu thuộc gói thầu “Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm lưu vực sông Dinh”.

Cuộc họp do PGS.TS Đinh Vũ Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì. Ngoài 5 thành viên của Hội đồng, còn có chuyên gia từ Dự án Ban Hỗ trợ Kỹ thuật (TSU) cùng đại diện Liên danh nhà thầu tư vấn (Liên danh Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam và Công ty cổ phần Công nghệ xây dựng và Tự động hóa Việt Nam) và đại diện Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận.

Tất cả 05 thành viên Hội đồng tham dự họp đã thống nhất đánh giá kết quả nghiên cứu đạt chất lượng, đồng thời, đề nghị tư vấn bổ sung và hoàn thiện một số nội dung như phân tích thêm về hiệu qủa thực tế của hệ thống… Bên tư vấn đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và sẽ hoàn chỉnh báo cáo cuối cùng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự kiến hệ thống thông tin Cảnh báo sớm sẽ chính thức được vận hành vào tháng 4/2019.

Nghiên cứu Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo lũ sớm thuộc dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tại tỉnh Ninh Thuận” do Chính phủ Bỉ tài trợ có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Ninh Thuận trong nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Đặc biệt kết quả nghiên cứu sẽ hỗ trợ tỉnh trong việc ra quyết định ứng phó phòng chống lụt bão./.

(Tổng hợp từ thông tin đăng tải trên trang web: nguonnuoc.org.vn của tác giả Hoàng Diệp và một số thông tin khác)