LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án tại Ninh Thuận

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

04 Tháng Tư 2018
Báo cáo kết quả Nghiên cứu tác động của xâm nhập mặn vùng hạ lưu sông Dinh, tỉnh Ninh Thuận và đề xuất giải pháp thích ứng
By host @ 5:43 CH :: 353 Views :: 8 Comments ::
 

Ngày 23 tháng 3 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu tác động của xâm nhập mặn (XNM) vùng hạ lưu sông Dinh, tỉnh Ninh Thuận và đề xuất giải pháp thích ứng. Nghiên cứu do Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam cùng Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo thực hiện trong khuôn khổ Dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận.

Nội dung chính của nghiên cứu là thu thập số liệu và khảo sát thực địa, đánh giá ảnh hưởng của XNM vùng hạ lưu sông Dinh và đề xuất các giải pháp thích ứng cho cộng đồng cư dân vùng hạ lưu sông Dinh bị ảnh hưởng XNM.

Để có thể đánh giá mức ảnh hưởng của XNM và xây dựng các giải pháp thích ứng, đơn vị tư vấn đã khảo sát tại 20 xã/phường dọc lưu vực sông Dinh trên địa bàn các huyện Ninh Sơn, Ninh Phước và thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, trong phạm vi khoảng 120km2 .

Trong khuôn khổ nghiên cứu, các đối tác đã sử dụng tổng hợp các phương pháp: phương pháp thừa kế và tổng hợp phân tích số liệu, điều tra khảo sát thực địa, phương pháp mô hình toán, phương pháp bản đồ và GIS, phương pháp chuyên gia… để điều tra tác động của XNM đến cộng đồng dân cư, đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn trên sông, xâm nhập mặn trong nước dưới đất; đồng thời, xây dựng các kịch bản về XNM tại Ninh Thuận. Từ đó đề xuất các giải pháp thích ứng và giảm thiểu XNM.

Tại hội thảo, đại diện các bên liên quan tại Tỉnh Ninh Thuận đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu; đồng thời đề nghị tư vấn cần đánh giá kỹ hơn để có các đề xuất chuyển đổi mô hình vật nuôi, cây trồng tại các khu vực được đề cập trong nghiên cứu, hoàn thiện thêm việc so sánh để thấy được ảnh hưởng của đập ngăn mặn lưu vực sông Dinh đối với vấn đề nhiễm mặn …Các chuyên gia từ Ban Hỗ trợ Kỹ thuật (TSU) cũng đề nghị các tư vấn nên có các đánh giá về trữ lượng nước ngầm (tỷ lệ nhiễm mặn, tỷ lệ nước ngọt) theo các giai đoạn và có đề xuất cụ thể các đối tượng tiếp nhận kết quả nghiên cứu sẽ được bàn giao.

Dự kiến, Báo cáo kết quả nghiên cứu cuối cùng và Sổ tay hướng dẫn các biện pháp thích ứng với XNM sẽ được hoàn thiện và bàn giao vào cuối tháng 5 năm nay, góp phần tạo cơ sở để Ninh Thuận hoàn thiện các giải pháp thích ứng với xâm nhập mặn và nâng cao năng lực ứng phó với XNM cho các cấp, ngành và cộng đồng dân cư./.


Comments
By windows 10 help @ 28 Tháng Sáu 2018 1:32 CH
If you are getting trouble in windows 10 operating system then here on our website you will get the tutorial by which you will easily troubleshoot yourself pc issue without help of any technician.

By control panel windows 10 @ 28 Tháng Sáu 2018 1:41 CH
If you need to change settings in windows 10 operating system then first you have to learn that where is control panel in windows 10 operatings system.

By xbox codes free @ 17 Tháng Tám 2018 3:44 CH
It is the very nice and amazing place to use the site xbox code generator download and do enjoy the xbox code generator download and do fun.

By vedant ydv123 @ 21 Tháng Tám 2018 1:41 CH
Wow first time i use this game in my system and i am really happy by the this <a href="https://scrabblewordfinder.me">scrabble word finder cheat</a> because here i get the more important things and and i am sure if i give time for this game then i can get more more knowledge by this game.


By Bcons Suôi Tiên @ 24 Tháng Tám 2018 3:38 CH
Bcons Suôi Tiên

By sattamatka @ 13 Tháng Chín 2018 11:10 SA
This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it.

By freepixelgun3dhack.com @ 28 Tháng Chín 2018 4:40 CH
get free 3d guns.

By https://sudokuonlineplay.net/ @ 12 Tháng Mười 2018 5:29 CH
Really such a amazing post dear.

viết lời bình