LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án tại Ninh Thuận

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

03 Tháng Tư 2018
Tập huấn nâng cao kiến thức về Tài nguyên nước và Quản lý tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu
By host @ 1:24 CH :: 246 Views :: 4 Comments ::
 

Hơn 100 lượt học viên – cán bộ, nhân viên thuộc các sở, ngành và UBND cấp huyện, xã thuộc tỉnh Ninh Thuận đã tham gia hai khóa tập huấn “Tổng quan về quản lý tổng hợp tài nguyên nước và lưu vực sông” và “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước trong điều kiện biến đổi khí hậu” được tổ chức tại Ninh Thuận từ ngày 20/3 – 23/3/2018 vừa qua.


Hoạt động nói trên được thực hiện trong khuôn khổ Dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận, nhằm góp phần tăng cường năng lực của các cấp chính quyền tỉnh trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong chương trình tập huấn, các chuyên gia đến từ Trung tâm Tư vấn Phát triển bền vững tài nguyên nước và thích nghi biến đổi khí hậu và Trung tâm Tư vấn Xây dựng Thủy lợi đã trao đổi, chia sẻ về tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước nói chung và ở Ninh Thuận nói riêng, về các biện pháp ứng phó, trong đó có các giải pháp công trình (như xây dựng các công trình ngăn mặn, công trình thoát lũ, xây dựng, nâng cấp các hồ chứa, hệ thống thủy lợi; kiên cố hóa kênh mương; xây dựng hệ thống quan trắc…) và  giải pháp phi công trình (như cải cách thể chế quản lý các công trình thủy lợi; quản lý và nâng độ che phủ các rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn; quản lý xả thải nước độc hại vào nguồn nước; nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng; quản lý nhu cầu dùng nước…).

Ngoài ra, các giảng viên cũng gới thiệu kinh nghiệm trong quản lý tài nguyên nước ở  Israel. Israel đã tự chủ về nước do áp dụng các biện pháp tiết kiệm tối đa và sử dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, như tưới tiết kiệm, giữ nước trong cát, xử lý nước thải thành nước sinh hoạt…

Các học viên tham gia khóa học cho biết, các kiến thức tiếp thu được từ khóa học thực sự bổ ích, sẽ góp phần giúp họ thực hiện tốt hơn công tác quản lý, tham mưu, truyền thông về tài nguyên nước có lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu./.

(Tổng hợp và biên soạn từ thông tin đăng tải trên trang Web: nguonnuoc.org.vn)

Comments
By Full Episode eng sub @ 17 Tháng Tư 2018 6:13 CH
Awesome work keep it up

By Full Episode eng sub @ 17 Tháng Tư 2018 6:14 CH
Awesome work keep it up

By Full Episode @ 17 Tháng Tư 2018 6:14 CH
Awesome work keep it up

By Bcons Suôi Tiên @ 24 Tháng Tám 2018 3:38 CH
Bcons Suôi Tiên

viết lời bình