LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án tại Ninh Thuận

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

22 Tháng Ba 2018
Tập huấn thiết kế cơ sở dữ liệu GIS
By host @ 8:57 SA :: 248 Views :: 2 Comments ::
 

Ngày 14/3 vừa qua, tại Ninh Thuận, Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các Dự án ODA ngành nước đã tổ chức tập huấn thiết kế cơ sở dữ liệu các nghiên cứu thuộc Dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận với sự hỗ trợ của Chuyên gia GIS từ Dự án Ban Hỗ trợ kỹ thuật (TSU).

Tham gia tập huấn còn có chuyên viên GIS đến từ Ban Quản lý dự án tỉnh Bình Thuận

Trong chương trình tập huấn, các chuyên viên GIS, IT và quản lý dự án của Ban đã được trao đổi, chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm về việc xác định các lớp dữ liệu dựa trên yêu cầu công việc và báo cáo cuối cùng của từng nghiên cứu; xây dựng danh sách các lớp dữ liệu và khung cấu trúc dữ liệu tạo cơ sở thống nhất cho việc chuẩn hóa các dữ liệu nghiên cứu.

Sau buổi tập huấn, các học viên cho biết có thể tự hoạch định những bước triển khai tiếp theo để chuẩn bị cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp của dự án./.

(Tổng hợp, biên soạn từ tin đăng trên trang web: nguonnuoc.org.vn)

Comments
By Bcons Suôi Tiên @ 24 Tháng Tám 2018 3:37 CH
Bcons Suôi Tiên

By get help windows 10 @ 12 Tháng Mười Hai 2018 6:09 CH
I recently looked this web tutorial for online search and i would happy to share this for every windows users because there we are find any thing about the windows operating troubles.

viết lời bình