LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án tại Ninh Thuận

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

02 Tháng Ba 2018
Rà soát hiện trạng quản lý và khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận
By host @ 1:45 CH :: 283 Views :: 1 Comments ::
 

Trong thời gian qua, các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã có những đóng góp quan trọng, cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Tuy nhiên, trước tác động ngày càng gay gắt của biến đổi khí hậu, việc quản lý và khai thác các công trình thủy lợi đang gặp không ít khó khăn.

Nhằm góp phần hỗ trợ Ninh thuận nâng cao năng lực quản lý và vận hành hệ thống thủy lợi, trong khuôn khổ phần tài trợ bổ sung “Nâng cao năng lực quản lý lưu vực sông thông qua phát triển bền vững quản lý thủy lợi có sự tham gia trong bối cảnh Biến đổi khí hậu”(PIM) thuộc Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận đang được triển khai, có hoạt động hỗ trợ xây dựng cơ chế quản lý theo hướng hiện đại cho công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận và nâng cao nghiệp vụ trong công tác vận hành điều tiết tưới cho các tổ hợp tác dùng nước địa phương.

Theo kế hoạch, cuối tháng 1/2018, các chuyên gia thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tiến hành khảo sát tại tỉnh nhằm rà soát hiện trạng quản lý và khai thác các công trình thủy lợi để thu thập thông tin cơ sở phục vụ việc lập kế hoạch triển khai các hoạt động nói trên. Nhóm chuyên gia đã có các buổi trao đổi, thảo luận với Chi cục Thủy lợi, Công ty Khai thác công trình thủy lợi, UBND huyện Ninh Phước và UBND xã Phước Hậu để thống nhất về cách thức hỗ trợ củng cố các tổ hợp tác dùng nước. Theo đó, các bên sẽ tập trung vào vấn đề nhân lực và cơ chế hoạt động của các tổ hợp tác dùng nước để khai thác hiệu quả các công trình điều tiết nước, kênh mương nội đồng. Đặc biệt, các bên đã cùng trao đổi về hướng thành lập một liên hiệp các tổ hợp tác dùng nước liên địa phương.

Bên cạnh đó, các chuyên gia sẽ phối hợp, hỗ trợ UBND xã Phước Hậu và các bên liên quan xây dựng cánh đồng mẫu lớn, áp dụng các biện pháp quản lý, sử dụng nước hiệu quả và tăng khả năng cơ giới hóa.


Các hoạt động nói trên dự kiến được hoàn thành vào cuối năm 2018 trong khuôn khổ hoạt động nghiên cứu của dự án và sẽ góp phần hỗ trợ Ninh Thuận ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp nguồn nước thông qua việc nâng cao năng lực quản lý và vận hành hệ thống thủy lợi./.


Comments
By Bcons Suôi Tiên @ 24 Tháng Tám 2018 3:36 CH
Bcons Suôi Tiên

viết lời bình