LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án tại Ninh Thuận

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

16 Tháng Năm 2017
Rà soát hiện trạng lưu trữ dữ liệu phục vụ xây dựng hệ thống cảnh báo sớm
By host @ 3:54 CH :: 462 Views :: 2 Comments ::
 

Theo tin từ Ban xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận (MCDU), để tránh trùng lắp trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu, đảm bảo số liệu hệ thống được lưu trữ và cập nhật tốt sau khi hoàn thành nghiên cứu “Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm lưu vực sông Dinh” và đưa vào sử dụng thực tiễn, Nhóm chuyên gia Dự án Ban hỗ trợ kỹ thuật (TSU) đã tiến hành khảo sát thực địa hiện trạng quản lý dữ liệu và cơ sở hạ tầng quan trắc khí tượng thủy văn phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước và cảnh báo lũ lụt tại Ninh Thuận trong hai ngày 26-27/4/2017.


Thành phần đoàn chuyên gia TSU gồm có ông Russell G. Boals – Chuyên gia quốc tế về khí tượng thủy văn và hệ thống cảnh báo sớm, ông Phil Graham – Chuyên gia quốc tế về thủy văn và biến đổi khí hậu, ông Nguyễn Ngọc Bách – Chuyên gia về quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Ngoài ra, tham gia đoàn còn có các thành viên Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, các cán bộ quản lý hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn, quản lý vận hành hồ chứa.

(ảnh: Khảo sát thực địa tại Hồ sông Sắt)

Trong 2 ngày công tác tại tỉnh Ninh Thuận, đoàn chuyên gia đã làm việc với một số cơ quan, ban ngành của tỉnh, như Trung tâm khí tượng thủy văn Ninh Thuận, Chi cục thủy lợi, Sở tài nguyên và môi trường, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi. Các nội dung trao đổi đề cập đến công tác quản lý dữ liệu khí tượng thủy văn của tỉnh và của dự án Đánh giá tài nguyên nước tỉnh Ninh Thuận (CAPAS) đã hoàn thành do Chính phủ Bỉ tài trợ. Ngoài ra, đoàn chuyên gia đã khảo sát thực địa các trạm quan trắc thủy văn, quan trắc khí tượng và khảo sát vận hành hồ sông Sắt trong việc đề xuất lắp đặt các thiết bị quan trắc cho hệ thống cảnh báo sớm.

 Thông qua các buổi làm việc và thực địa, đoàn chuyên gia đã đưa ra các nhận định khách quan đối với tình hình phối hợp giữa các Sở ngành trong tỉnh về việc quản lý, chia sẻ dữ liệu khí tượng thủy văn. Được biết, đối với hiện trạng quan trắc khí tượng thủy văn và tình hình năng lực hiện có, đoàn chuyên gia sẽ có những khuyến nghị sát với thực tế về các thiết bị quan trắc và những hoạt động nâng cao năng lực phù hợp cho việc vận hành hệ thống cảnh báo sớm. Theo kế hoạch, hệ thống cảnh báo sớm dự kiến sẽ được hoàn thiện trước tháng 8/2017 để đưa vào ứng dụng cảnh báo thực tế cho mùa lũ năm nay.

(biên soạn từ bài đăng trên trang web: nguonnuoc.org.vn của tác giả Hồ Phương Vũ).

Comments
By Bcons Suôi Tiên @ 24 Tháng Tám 2018 3:32 CH
Phòng hơn chống

By how to add control panel icon on desktop in windows 10 @ 29 Tháng Mười 2018 4:47 CH
I have one of the most useful tutorial for you that helps you to learn that how to add control panel icon on desktop in windows 10 operating system with the help of our tutorial.

viết lời bình