LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án tại Ninh Thuận

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

31 Tháng Mười 2016
Mở thầu gói thầu tuyển tư vấn xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm lưu vực sông Dinh
By host @ 9:21 SA :: 614 Views :: 1 Comments ::
 

Ngày 14/6/2016, tại Văn phòng Ban Xây dựng Năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước đã tổ chức lễ mở thầu gói thầu Tuyển tư vấn xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm lưu vực sông Dinh thuộc dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tại tỉnh Ninh Thuận.

Tham dự lễ mở thầu có chủ đầu tư – Ban Xây dựng năng lực; đại diện các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường.
Hệ thống thông tin phục vụ quản lý nguồn nước tổng hợp lưu vực sông Dinh được đề xuất xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ tác động bất lợi của thiên tai cho các thời kỳ trước mắt và lâu dài của tỉnh Ninh Thuận. Đây là hệ thống thông tin mang tính tổng hợp, chuyên ngành cao từ thu thập, quản lý dữ liệu tới việc sử dụng các dữ liệu thu thập được nhằm đưa ra các dự báo về thiên tai (lũ, ngập lụt hạ du…) và hỗ trợ điều hành hồ chứa theo thời gian  thực tại các hồ chứa trên lưu vực sông Dinh./.
(M.T)

Comments
By Bcons Suôi Tiên @ 24 Tháng Tám 2018 3:31 CH
Rất tốt

viết lời bình