LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án tại Ninh Thuận

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

09 Tháng Tám 2016
Rà soát phạm vi triển khai và kết quả thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận
By host @ 12:39 CH :: 632 Views :: 1 Comments ::
 
Chiều ngày 25/7/2016, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Xây dựng năng lực đã có buổi họp rà soát kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận phục vụ cho lập đề cương tham chiếu “Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương của hệ thống kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng công và tư nhân ở lưu vực sông Dinh dưới tác động của biến đổi khí hậu” (Nghiên cứu Đánh giá tổn thương) thuộc dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu” do Vương quốc Bỉ tài trợ không hoàn lại. Cùng làm việc có đại diện sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện đơn vị tư vấn lập đề cương tham chiếu.


Tại cuộc họp, đại diện sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2010-2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và nêu lên các khó khăn trong việc tìm nguồn kinh phí để thực hiện các dự án. Bên cạnh đó, đại diện nhóm tư vấn cùng trình bày khái quát về nội dung đề cương tham chiếu gói nghiên cứu Đánh giá tổn thương.

Nội dung cuộc họp xoay quanh vấn đề xác định phạm vi đánh giá mức độ dễ bị tổn thương dưới tác động của biến đổi khí hậu. Đồng thời, để đảm bảo tiết kiệm thời gian và kinh phí, Đơn vị tư vấn sẽ kết hợp với Ban Xây dựng năng lực tổ chức cuộc họp liên ngành để xác định các hoạt động đang được triển khai, các khu vực đang được khảo sát tại vùng nghiên cứu Đánh giá tổn thương. Ngoài ra, để đảm bảo cho việc đánh giá được thường xuyên và liên tục, Nhóm nòng cốt về biến đổi khí hậu với cơ chế tài chính rõ ràng cũng được đề xuất thành lập.

Buổi họp kết thúc với sự thống nhất ý kiến của các bên. Đại diện Ban Xây dựng năng lực đề nghị tư vấn cần nhanh chóng hoàn thiện các kết quả cập nhật vào đề cương tham chiếu để Ban triển khai các hoạt động tiếp theo.

Phương Vũ

Comments
By Bcons Suôi Tiên @ 24 Tháng Tám 2018 3:30 CH
Ninh thuận nóng quá, càng biến đổi càng nóng

viết lời bình