Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

20 Tháng Sáu 2018
Khảo sát đánh giá chính sách quản lý thủy lợi
By host @ 1:45 CH :: 341 Views :: 22 Comments ::
 

Trong khuôn khổ hoạt động tư vấn Nâng cao năng lực quản lý và vận hành hệ thống thủy lợi tỉnh Ninh Thuận thuộc Dự ản Quản lý tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận, do Vương quốc Bỉ tài trợ, từ ngày 11-14/6/2018, các chuyên gia thuộc Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam do PGS.TS Đoàn Doãn Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm làm trưởng nhóm, đã làm việc với các địa phương trong phạm vi dự án thuộc huyện Ninh Phước, Ninh Hải và cơ quan quản lý thủy lợi trong tỉnh. Mục đích của chương trình làm việc là nhằm điều tra, đánh giá hiện trạng, khảo sát về chính sách và thực trạng tổ chức quản lý công trình thủy lợi tại tỉnh.Cũng trong chương trình làm việc, nhóm chuyên gia đã thảo luận với các địa phương về cơ chế phối hợp giữa công ty Khai thác công trình thủy lợi với UBND huyện, xã, tổ hợp tác dùng nước cơ sở trong việc vận hành và quản lý hệ thống thủy lợi các cấp; trao đổi với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục thủy lợi và công ty Khai thác công trình thủy lợi về dự thảo quy chế phối hợp trong quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, nhằm góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, đạt sự phát triển bền vững./.

 

                                             Một số hình ảnh chương trình làm việc

 

Thảo luận về dự thảo quy chế phối hợp trong khai thác và quản lý thủy lợi

Khảo sát hiện trạng Cánh đồng mẫu lớn – xã Phước Hậu

Khảo sát hiện trạng hệ thống thủy lợi cơ sở tại thôn Thái An 


(Tổng hợp, biên soạn từ thông tin đăng tải trên trang web: http://nguonnuoc.org.vn)


Comments
By norton.com/setup @ 09 Tháng Bảy 2018 3:53 CH
Norton Security Deluxe and Norton Security Premium. These security solutions can be selected according to the number of devices you want to cover under antivirus protection. Though Norton has made it very easy to download and install the setup on your device yet you may encounter an error. To get rid of that, just give us a call at US : +1-888-254-4408 UK : +44-0808-234-2376 AUS : +1-800-985-062 (toll free)
http://nortoncomnorton.com

By hp printer support phone number @ 18 Tháng Bảy 2018 5:30 CH

Resolve Issue Quickly & Efficiently. No waiting. Get instant help call toll free. Services: Printer Installation, Wireless Device Setup, Computer Software Help, Printer setup, Printer troubleshooting, Software Installation, Printer repair.

By software development in us @ 18 Tháng Bảy 2018 5:32 CH
Our software engineers have a wealth of experience in building web applications. We are also experts in many verticals and business domains, including e-Commerce, e-Learning, mobile app creation, static websites and more.

By quicken support number @ 21 Tháng Tám 2018 1:13 CH
Good projest

By quicken support @ 21 Tháng Tám 2018 1:13 CH
Good project and growing as well

By www.norton.com/setup @ 21 Tháng Tám 2018 3:08 CH
This is one of the great informative post and wonderful article i come across . very good and positive approach too. Thank you for sharing this wonderful post with great info.

By Bcons Suôi Tiên @ 24 Tháng Tám 2018 3:41 CH
Bcons Suôi Tiên

By norton.com/setup @ 04 Tháng Chín 2018 1:28 SA
Norton.com/Setup - You might have been looking for a proper guide that helps you in downloading, installing and activating the Norton Product key. Visit www.norton.com/setup and proceed for the Norton installation setup. Get Norton help at Norton Customer support toll free number.

By MS OFFICE SUPPORT @ 18 Tháng Chín 2018 3:18 CH
Microsoft Office Support Number For USA and Canada 1-877-776-3999
Microsoft is one of the most reputed companies in the world that build computer related products and has millions of customers all around the globe. The Microsoft Office suit covers the array of products like: MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, MS Outlook, MS One Note, MS Visio and MS Access.

By Computer Support @ 28 Tháng Chín 2018 1:01 CH
Thanks for Great Project in Ninh Thuan. This is good project!!

By Computer Support @ 28 Tháng Chín 2018 1:02 CH
Thanks for Great Project in Ninh Thuan. This is good project.

By Online help @ 28 Tháng Chín 2018 1:04 CH
Thanks for Great Project in Ninh Thuan. This is good project.

By Online help @ 28 Tháng Chín 2018 1:05 CH
Thanks for Great Project in Ninh Thuan. This is good project.

By Online help @ 28 Tháng Chín 2018 1:05 CH
Thanks for Great Project in Ninh Thuan. This is good project.

By Online help @ 28 Tháng Chín 2018 1:09 CH
Thanks for Great Project in Ninh Thuan. This is good project.

By Official Service @ 28 Tháng Chín 2018 2:00 CH
Thanks for Great Project in Ninh Thuan. project. We provide computer and internet-based online technical support, you can directly contact

By Official telephone @ 28 Tháng Chín 2018 4:17 CH
Hi, I read your post and found it quite interesting. The post you shared is very unique and informative. Thanks for sharing such a useful post.

By norton technical support @ 10 Tháng Mười 2018 5:40 CH
Despite whether your structure is new or old, it should reliably have secure programming to guarantee against PC Threats and infections.The Norton Products for which we give reinforces are Norton Security, Norton 360,

By chargeback management @ 22 Tháng Mười Một 2018 2:05 CH
We are directly integrated with banks and merchant services, allowing us to track down a dispute and take a pro-active approach to solving a problem before it turns into a chargeback. By taking prompt action on notifications (also known as media requests or requests for information) and making sure the banks have received our communications, we can help you avoid chargebacks.

By norton.com/setup @ 04 Tháng Mười Hai 2018 1:45 CH

norton.com/setup - Learn here how to download, install, and activate your Norton setup on your computer and other devices. Go to www.norton.com/setup to ...

By norton.com/setup @ 04 Tháng Mười Hai 2018 1:45 CH

norton.com/setup - Learn here how to download, install, and activate your Norton setup on your computer and other devices. Go to www.norton.com/setup to ...

By john smith @ 15 Tháng Mười Hai 2018 2:05 CH
Norton comes with a celebration of masters having in with no assistance working with any problem, the intention, is going to help you in repairing your personal computer basic protection by most useful anti-virus help every minute of consistently.
http://nortoncom-nu16.com/

viết lời bình