Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

02 Tháng Năm 2018
Bổ sung 7 công trình cấp nước cứu hạn tại tỉnh Ninh Thuận
By host @ 4:04 CH :: 180 Views :: 2 Comments ::
 

Theo tin từ Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận, Cơ quan Phát triển Bỉ tại Việt Nam vừa đồng ý bổ sung thêm 7 công trình cấp nước cứu hạn cho tỉnh Ninh Thuận. Kinh phí đầu tư cho 7 công trình này được trích từ nguồn chênh lệch tỷ giá đồng Euro và nguồn tiết kiệm trong đấu thầu của Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận.

Nội dung trên đã được Ban báo cáo tại buổi thăm và làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh vào ngày 23/4/2018 vừa qua. Theo đó 7 công trình được bổ sung gồm: Cấp nước Suối Le, Cấp nước thôn Thương Diêm, Cà Ná; Tu sửa hệ thống cấp nước Kiền Kiền – Lợi Hải; Đấu nối hệ thống cấp nước Tân Mỹ - Hòa Sơn; Đấu nối hệ thống cấp nước Phước Thành - Phước Đại; Tu sửa hệ thống cấp nước Phước Nhơn – An Nhơn và Tu sửa hệ thống cấp nước Hậu Sanh – Phước Hữu. Đây là các công trình có ý nghĩa to lớn đối với người dân Ninh Thuận nhất là trong bối cảnh hạn hán đang diễn ra gay gắt tại Ninh Thuận và được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp hơn trong năm nay. Các bên liên quan đang khẩn trương tiến hành các thủ tục để có thể sớm triển khai các công trình.

Việc thực hiện 7 công trình được bổ sung và công trình thí điểm Kiên cố hóa kênh mương Cầu Ngòi trong khuôn khổ Dự án nói trên sẽ góp phần giúp Ninh Thuận phần nào vượt qua thách thức về nước trong sản xuất và sinh hoạt./.(Tổng hợp và biên soạn từ thông tin đăng tải trên trang web: nguonnuoc.org.vn)

Comments
By remember password edge @ 28 Tháng Sáu 2018 1:45 CH
Microsoft edge is one of the most popular browser default in windows 10 operating system as all browser your sign in password is saved to your browser if you forget your password then visit here to remember your saved password in microsoft edge browser.

By Bcons Suôi Tiên @ 24 Tháng Tám 2018 3:39 CH
Bcons Suôi Tiên

viết lời bình