LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án tại Hà Tĩnh

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

08 Tháng Tám 2016
Hội thảo báo cáo kết quả thực hiện và tham vấn về Điều tra khảo sát đầu kỳ và xây dựng bộ chỉ số giám sát cho dự án IWMC Hà Tĩnh
By host @ 9:16 CH :: 636 Views :: 2 Comments ::
 

Dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị liên quan đến BĐKH tĩnh Hà Tĩnh” (SRDP – IWMC) đã đi được gần 1/3 chặng đường. Nhằm đánh giá thực trạng tình hình kinh tế xã hội và cơ sở cho công tác đánh giá hiệu quả khi kết thúc dự án, Ban điều phối dự án phối hợp cùng Công ty TNHH Đào tạo tư vấn về Quản lý và đầu tư thực hiện điều tra, khảo sát, xây dựng bộ dữ liệu nền đầu kỳ cho hệ thống giám sát và đánh giá dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và Phát triển đô thị liên quan đến biến đổi khí hậu  tại Hà Tĩnh (SPRD-IWMC). 

Kết thúc giai đoạn nghiên cứu, Hội thảo “Báo cáo kết quả thực hiện và tham vấn ý kiến của các chuyên gia, địa phương” được tổ chức tại văn phòng Ban điều phối Dự án SRDP – IWMC vào sáng ngày 15/12/2015 do ông Phan Thành Biển – PGĐ sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban điều phối dự án và PGS.TS.Nguyễn Văn Cương – Tư vấn trưởng nghiên cứu chủ trì; Với sự tham gia của Cơ quan Phát triển Bỉ (BTC), Ban Quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật (TSU), UBND tỉnh Hà Tĩnh, các sở ban ngành, Lãnh đạo UBND thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh các huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Thạch Hà, UBND các xã/phường của thành phố Hà Tĩnh và vùng lân cận; các thành viên trong Tổ tư vấn của dự án IWMC Hà Tĩnh cùng tham dự.

Tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Văn Cương trình bày phương pháp, hoạt động nghiên cứu điều tra, khảo sát cộng đồng và kết quả thu được của nhóm tư vấn. Báo cáo nêu rõ 70% số hộ dân, 47,7% số hộ nuôi trồng thủy sản, 63,5% nhà cửa bị ảnh hưởng bởi BĐKH và 82% hộ dân cho biết các công trình công cộng nơi họ sinh sống bị ảnh hưởng do thiên tai… Tuy nhiên, mức độ nhận thức và hiểu biết về BĐKH của địa phương còn chưa cao: 12,57% cán bộ được tập huấn về BĐKH trong đó chỉ có 1,14% cán bộ có chuyên môn về BĐKH; 35,3 % người dân và 35% tổ chức doanh nghiệp tư nhân hiểu biết về BĐKH;…  Dựa trên những kết quả thu được, nhóm tư vấn đã xây dựng bộ chỉ số giám sát đánh giá cho dự án IWMC Hà Tĩnh, đưa ra những mục tiêu cụ thể mà dự án cần đạt được theo từng giai đoạn.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận xung quanh các nội dung của Báo cáo. Đồng thời, các đại biểu cũng đưa ra các ý kiến xây dựng cho Bộ chỉ số để dự án được hoàn thiện và sát thực với tỉnh  Hà Tĩnh hơn.

Ông Ian Wood, Điều phối viên quốc tế của TSU, đánh giá đây là một bản báo cáo khá chi tiết và có bộ số liệu tương đối phong phú. Tuy nhiên, Báo cáo nên ngắn gọn, rõ ràng hơn; số liệu cần chính xác để các chuyên gia khác tiếp nhận dự án có thể hiểu rõ và làm căn cứ thực hiện các hoạt động trong dự án.

Ông Dominique.Vermeire, Cố vấn về quản lý dự án của BTC chia sẻ: ông đánh giá cao tinh thần xây dựng, hợp tác của các Sở ban ngành, địa phương liên quan của  tỉnh Hà Tĩnh. Đề nghị Ban điều phối dự án SRDP-IWMC Hà Tĩnh chia sẻ kinh nghiệm với các dự án bạn nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chung của chương trình giảm thiểu và thích ứng với BĐKH tại Việt Nam do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, ông Phan Thành Biển, Giám đốc Ban điều phối dự án, ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu; đề nghị Nhóm tư vấn nghiên cứu xem xét, tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện báo cáo và các sở ban ngành và địa phương liên quan phối hơp tốt với Ban điều phối dự án SRDP-IWMC để tăng cường hơn nữa hiệu quả của dự án./.


Loan Hoàng – IWMC Hà Tĩnh

Comments
By Bcons Suối Tiên @ 24 Tháng Tám 2018 3:13 CH
Dự án nào tại Hà Tĩnh

By Church Menu @ 04 Tháng Mười Hai 2018 8:58 CH
inside plan will guarantee that the separation a server or server needs to convey plates is as little as could be expected under the circumstances.

viết lời bình