LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án tại Bình Thận

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

13 Tháng Chín 2018
Chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước
By host @ 11:24 SA :: 180 Views :: 1 Comments ::
 

Chia sẻ các kinh nghiệm trong nước và quốc tế về quản lý tổng hợp tài nguyên nước và biến đổi khí hậu là những nội dung chính của Hội thảo kết nối mạng lưới  được tổ chức trong khuôn khổ gói thầu “Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực thể chế và kỹ thuật về Quản lý tài nguyên nước và biến đổi khí hậu (BĐKH) tại Bình Thuận” thuộc dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với BĐKH tại Bình Thuận”.Tại hội thảo, các chuyên gia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên nước và tài nguyên đất cùng các tài nguyên liên quan khác,  thực hiện tối đa hóa hiệu quả kinh tế và phúc lợi xã hội trong một phương thức công bằng, không làm ảnh hưởng đến tính bền vững của các hệ sinh thái quan trọng. Bên cạnh đó, việc quản lý tổng hợp tài nguyên nước rất cần thiết cho quản lý các lưu vực sông (LVS) theo hệ thống quản lý lưu vực sông của từng quốc gia cũng như liên khu vực trên thế giới.

Chia sẻ kinh nghiệm của các nước trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước như phương thức tổ chức lưu vực sông ở Canada, hoạt động của Ủy ban lưu vực Murray-Darling, tổ chức tư vấn về quản lý phối hợp các tài nguyên thiên nhiên trong lưu vực ớ Úc…., các chuyên gia cũng chia sẻ một số phương thức nhằm tăng hiệu quả quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại Bình Thuận. Đó là việc cấp nước, bổ sung thêm các hồ chứa nước để có thêm nguồn nước trong mùa khô, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các tuyến kênh nối mạng, nâng cấp các hồ chứa và các bàu chứa nước, kiên cố hóa kênh mương, làm đường ống nơi có điều kiện và ứng dụng công nghệ tưới hiện đại tiết kiệm nước. Về tiêu nước, thay đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng hạn chế ảnh hưởng úng ngập, khai thông dòng chảy, tiêu thoát nước và một số giải pháp chống sạt lở, xử lý ô nhiễm nước.

Trao đổi của các chuyên gia tại Hội thảo dành được sự chú ý, quan tâm của các đại biểu từ các cơ quan chức năng của Bình Thuận, bởi mặc dù Bình Thuận có 89 con sông, gồm 24 sông liên tỉnh và 65 sông nội tỉnh, hệ thống các lưu vực của 7 con sông cùng hệ thống có trên 260 công trình thủy lợi, song hiện nay, Bình Thuận đã và đang gặp các thách thức thiếu nước về mùa khô, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển diễn biến phức tạp. Thêm vào đó, dòng chảy môi trường chưa được quan tâm đầy đủ đe doạ sinh thái các dòng sông, tình trạng ô nhiễm nguồn nước, sử dụng nước lãng phí trong sản xuất, đời sống và thể chế tổ chức quản lý tài nguyên nước vẫn còn những bất cập.

Việc tổ chức hội thảo nói trên cùng các nội dung khác trong khuôn khổ gói thầu “Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực thể chế và kỹ thuật về Quản lý tài nguyên nước và BĐKH” tại Bình Thuận cũng như các hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ dự án đã, đang và sẽ tạo thêm cơ sở, nhằm góp phần nâng cao năng lực quản lý tổng hợp tài nguyên nước nói riêng và ứng phó với BĐKH nói chung trên địa bàn tỉnh./.

(Tổng hợp và biên soạn từ thông tin đăng tải  trang web: http://pcubt.org.vn)

Comments
By www.mcdvoice.com @ 11 Tháng Mười Một 2018 5:31 SA
The main objective of the survey is to know whether you are happy and satisfied with your visit or not. you will be asked questions regarding the restaurant’s products and performance.

viết lời bình