LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án tại Bình Thận

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

02 Tháng Ba 2018
Đánh giá tính dễ bị tổn thương do tác động của Biến đổi khí hậu tại lưu vực sông Lũy
By host @ 1:32 CH :: 190 Views :: 10 Comments ::
 

Theo tin từ Ban Điều phối Dự án tỉnh Bình Thuận, mới đây, nghiên cứu tư vấn kỹ thuật về “Đánh giá tính dễ bị tổn thương trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu cho lưu vực sông Lũy” vừa được khởi động tại Hội thảo do UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức.

Nghiên cứu do Công Ty TNHH Tư vấn Đại học Thủy lợi thực hiện trong khuôn khổ Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận, được tài trợ bởi Chính phủ Vương quốc Bỉ.

Nghiên cứu sẽ được thực hiện tại ba thị trấn dọc theo sông Lũy là Lương Sơn, Chợ Lầu (huyện Bắc Bình), Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong) và một số vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, hạn hán…Hoạt động nghiên cứu tập trung vào các nội dung: đánh giá hiện trạng vùng nghiên cứu, bao gồm đặc điểm tự nhiên, khí hậu, thủy văn, tình hình kinh tế xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng…; đánh giá tính dễ bị tổn thương trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu lưu vực sông Lũy…

Kết quả nghiên cứu cũng sẽ là nguồn “đầu vào” quan trọng cho việc điều chỉnh Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh trong thời gian tới.

Tại hội thảo khởi động, các bên liên quan bày tỏ mong muốn trong quá trình nghiên cứu các chuyên gia sẽ chú trọng xác định các rủi ro liên quan đến ảnh hưởng thứ cấp như đảo nhiệt, đánh giá giá trị của hạ tầng xanh trong việc giảm đảo nhiệt và nâng cao khả năng chung sống ở khu vực đô thị, xem xét cách tiếp cận tích hợp các giải pháp thích ứng nhằm tăng khả năng chống chịu/ phục hồi như tạo ra nhiều không gian hơn cho nước và làm chậm chu trình thoát nước bằng các hiệu ứng đệm của hạ tầng xanh…

Theo kế hoạch, nghiên cứu sẽ được hoàn thành vào tháng 8 năm 2018./.

Comments
By 24 H Write My Essay @ 06 Tháng Ba 2018 7:49 CH
The impacts of marker decision and the significance of including composite pointers are then underlined. Another incorporated approach for the appraisal of groundwater powerlessness to environmental change is proposed to effectively address those constraints.

By Zombie Tsunami Apk @ 21 Tháng Ba 2018 7:16 CH
Zombie Tsunami (MOD, tremendous gold) - put distraction in which you are sitting tight for a couple of tries.

By Zombie Tsunami Apk @ 21 Tháng Ba 2018 7:17 CH
Zombie Tsunami (MOD, tremendous gold) - put distraction in which you are sitting tight for a couple of tries.

By ZombieTsunamiApk @ 21 Tháng Ba 2018 7:17 CH
Zombie Tsunami (MOD, tremendous gold) - put distraction in which you are sitting tight for a couple of tries.

By ZombieTsunamiApk @ 21 Tháng Ba 2018 7:17 CH
Zombie Tsunami (MOD, tremendous gold) - put distraction in which you are sitting tight for a couple of tries.

By Happy Healthy Long Life @ 22 Tháng Ba 2018 2:22 SA
Everyone of use has a desire to live a happy healthy life. We push ourselves beyond the limits, but still some do not get the desired improvement their quality of life.

By Nguyen @ 02 Tháng Tư 2018 10:50 CH
Great and helpful

By Writers Assignments @ 11 Tháng Tư 2018 5:23 CH
It was a quick reading and some good ideas consistent with my PM experience. PMI accepted my 5 Plus for my work. We hope to find more PDU eBooks at AssignmentHub.co.uk.

By Writers Assignments @ 11 Tháng Tư 2018 5:24 CH
It was a quick reading and some good ideas consistent with my PM experience. PMI accepted my 5 Plus for my work. We hope to find more PDU eBooks at AssignmentHub.co.uk.

By pangu frp bypass tool @ 16 Tháng Tư 2018 1:31 SA
Samsung frp bypass apk is a sort of an amazing app bbecause it is the best app that allwos you to get rid of FRP issue

viết lời bình