LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án tại Bình Thận

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

02 Tháng Ba 2018
Đánh giá tính dễ bị tổn thương do tác động của Biến đổi khí hậu tại lưu vực sông Lũy
By host @ 1:32 CH :: 478 Views :: 29 Comments ::
 

Theo tin từ Ban Điều phối Dự án tỉnh Bình Thuận, mới đây, nghiên cứu tư vấn kỹ thuật về “Đánh giá tính dễ bị tổn thương trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu cho lưu vực sông Lũy” vừa được khởi động tại Hội thảo do UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức.

Nghiên cứu do Công Ty TNHH Tư vấn Đại học Thủy lợi thực hiện trong khuôn khổ Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận, được tài trợ bởi Chính phủ Vương quốc Bỉ.

Nghiên cứu sẽ được thực hiện tại ba thị trấn dọc theo sông Lũy là Lương Sơn, Chợ Lầu (huyện Bắc Bình), Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong) và một số vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, hạn hán…Hoạt động nghiên cứu tập trung vào các nội dung: đánh giá hiện trạng vùng nghiên cứu, bao gồm đặc điểm tự nhiên, khí hậu, thủy văn, tình hình kinh tế xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng…; đánh giá tính dễ bị tổn thương trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu lưu vực sông Lũy…

Kết quả nghiên cứu cũng sẽ là nguồn “đầu vào” quan trọng cho việc điều chỉnh Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh trong thời gian tới.

Tại hội thảo khởi động, các bên liên quan bày tỏ mong muốn trong quá trình nghiên cứu các chuyên gia sẽ chú trọng xác định các rủi ro liên quan đến ảnh hưởng thứ cấp như đảo nhiệt, đánh giá giá trị của hạ tầng xanh trong việc giảm đảo nhiệt và nâng cao khả năng chung sống ở khu vực đô thị, xem xét cách tiếp cận tích hợp các giải pháp thích ứng nhằm tăng khả năng chống chịu/ phục hồi như tạo ra nhiều không gian hơn cho nước và làm chậm chu trình thoát nước bằng các hiệu ứng đệm của hạ tầng xanh…

Theo kế hoạch, nghiên cứu sẽ được hoàn thành vào tháng 8 năm 2018./.

Comments
By 24 H Write My Essay @ 06 Tháng Ba 2018 7:49 CH
The impacts of marker decision and the significance of including composite pointers are then underlined. Another incorporated approach for the appraisal of groundwater powerlessness to environmental change is proposed to effectively address those constraints.

By Zombie Tsunami Apk @ 21 Tháng Ba 2018 7:16 CH
Zombie Tsunami (MOD, tremendous gold) - put distraction in which you are sitting tight for a couple of tries.

By Zombie Tsunami Apk @ 21 Tháng Ba 2018 7:17 CH
Zombie Tsunami (MOD, tremendous gold) - put distraction in which you are sitting tight for a couple of tries.

By ZombieTsunamiApk @ 21 Tháng Ba 2018 7:17 CH
Zombie Tsunami (MOD, tremendous gold) - put distraction in which you are sitting tight for a couple of tries.

By ZombieTsunamiApk @ 21 Tháng Ba 2018 7:17 CH
Zombie Tsunami (MOD, tremendous gold) - put distraction in which you are sitting tight for a couple of tries.

By Happy Healthy Long Life @ 22 Tháng Ba 2018 2:22 SA
Everyone of use has a desire to live a happy healthy life. We push ourselves beyond the limits, but still some do not get the desired improvement their quality of life.

By Nguyen @ 02 Tháng Tư 2018 10:50 CH
Great and helpful

By Writers Assignments @ 11 Tháng Tư 2018 5:23 CH
It was a quick reading and some good ideas consistent with my PM experience. PMI accepted my 5 Plus for my work. We hope to find more PDU eBooks at AssignmentHub.co.uk.

By Writers Assignments @ 11 Tháng Tư 2018 5:24 CH
It was a quick reading and some good ideas consistent with my PM experience. PMI accepted my 5 Plus for my work. We hope to find more PDU eBooks at AssignmentHub.co.uk.

By pangu frp bypass tool @ 16 Tháng Tư 2018 1:31 SA
Samsung frp bypass apk is a sort of an amazing app bbecause it is the best app that allwos you to get rid of FRP issue

By SPSS Homework Online @ 03 Tháng Bảy 2018 3:53 CH
By Visiting This Site I Found Cool Stuff Here Keep It Up.

By Do My Law Projects @ 03 Tháng Bảy 2018 6:39 CH
I Personally Like Your Post, You Have Shared Good Article. It Will Help Me In Great Deal.

By Do My Law Projects @ 03 Tháng Bảy 2018 6:40 CH
I Personally Like Your Post, You Have Shared Good Article. It Will Help Me In Great Deal.

By 192.168.1.1 IP Login @ 05 Tháng Bảy 2018 11:30 CH
192.168.1.1 is the default IP Address of Wireless Router & ADSL Modem. Get 192.168.l.l login & password, wireless router settings ...

By https://1921681-1.xyz/ @ 05 Tháng Bảy 2018 11:36 CH
192.168.1.1 is the default IP Address of Wireless Router & ADSL Modem. Get 192.168.l.l login & password, wireless router settings ...

By Help Me With My Essay @ 13 Tháng Bảy 2018 7:28 CH
The estimation of powerlessness to environmental change is a focal minute in adjustment movement to relieve antagonistic climatic effects. Both characteristic and social researchers attempt to gauge and survey such defenselessness.

By sprint phone number @ 07 Tháng Tám 2018 1:39 CH
I thank you for the information! I was looking for and could not find. You helped me!

By cao xạ đen @ 20 Tháng Tám 2018 3:08 CH
cao xạ đen hòa bình giúp tăng cường đề kháng

By Essay Writing Service @ 27 Tháng Tám 2018 12:49 CH
The leading assignment help UK firm offers state of the art services to its clients with a promise of delivering all the required work well within the deadline.

By Essay Writing Service @ 27 Tháng Tám 2018 12:49 CH
The leading assignment help UK firm offers state of the art services to its clients with a promise of delivering all the required work well within the deadline.

By directv packages @ 08 Tháng Chín 2018 7:13 CH
We can see many research works are going on the topic of the Integrated Water Resources Management and Urban Development Project in connection with climate change. This article is shared by all the research works current status of the study area, including natural features, climate, hydrology etc.

By DataBase Homework Help | DatabaseProjectHelp.xyz @ 10 Tháng Mười 2018 5:34 CH
This Was A Great And Interesting Article To Read. I Have Really Enjoyed All Of This Very Cool Information

By DataBase Homework Help | DatabaseProjectHelp.xyz @ 10 Tháng Mười 2018 5:34 CH
This Was A Great And Interesting Article To Read. I Have Really Enjoyed All Of This Very Cool Information

By roblox hack @ 14 Tháng Mười Một 2018 3:24 CH
Hey really such a amazing post dear.

By saroli @ 22 Tháng Mười Một 2018 1:17 SA
Want to give your kids the best of the best? Well you are at the right place. Our versatile toys collection enables you to choose from a diverse option for your children. Teddy bears, Dinosaurs, arts and crafts, 2 wheeled scooters, board games and what not. Out collection will make your kid the happiest kid on the planet.
<a href="https://onlinestreet.co.uk/toys_games">Toys & Games</a>

By saroli @ 22 Tháng Mười Một 2018 1:18 SA
Want to give your kids the best of the best? Well you are at the right place. Our versatile toys collection enables you to choose from a diverse option for your children. Teddy bears, Dinosaurs, arts and crafts, 2 wheeled scooters, board games and what not. Out collection will make your kid the happiest kid on the planet.
<a href="https://onlinestreet.co.uk/toys_games">Toys & Games</a>

By peter @ 22 Tháng Mười Một 2018 2:27 CH
the nice <a href="http://google.com/">game</a>

By Law Assignment Help @ 22 Tháng Mười Một 2018 3:51 CH
Law is one of such subjects where you have to deal with strenuous assignment pressure. You also must not forget the bulky books and lots of information that you need to remember. Law Assignment Help works as a helping hand to lessen the burden. Preparing your law assignments in time, the team saves an ample amount of time so that you can focus on your study. Our expert writers proffer assignment help for criminal law, taxation law, business law, civil law and so on.

By homework help singapore @ 06 Tháng Mười Hai 2018 4:10 CH
Singapore assignment help offers its qualified assignment writers from reputed universities around the world who are fluent in academic assignment help writing and offers its best homework help singapore to the students. We deliver the assignments before the deadline.

viết lời bình