LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án tại Bình Thận

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

27 Tháng Sáu 2017
Nghiên cứu kỹ thuật về xói lở bờ biển, bồi lắng cửa sông, xâm nhập mặn khu vực cửa sông Lũy tỉnh Bình Thuận trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu
By host @ 9:37 SA :: 569 Views :: 3 Comments ::
 
Vào ngày 14 tháng 6 vừa qua, Ban Điều phối Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội thảo khởi động gói thầu Nghiên cứu kỹ thuật về xói lở bờ biển, bồi lắng cửa sông, xâm nhập mặn khu vực cửa sông Lũy tỉnh Bình Thuận trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu 


Theo ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Phó giám đốc sở Kế hoạnh và Đầu tư Bình Thuận, Giám đốc dự án, việc thực hiện hoạt động nghiên cứu nói trên có ý nghĩa đặc biệt quan  trọng với tỉnh Bình Thuận, nhất là trong bối cảnh tình trạng sạt lở, bồi tụ, ngập mặn đã và đang xảy ra, ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Lũy, con sông lớn thứ hai tại tỉnh Bình Thuận. Tình trạng này tác động đến hệ sinh thái dưới nước, sinh hoạt của cộng đồng, nguồn tưới nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và cả an toàn đường thủy.

Tại buổi khởi động, các chuyên gia và bên thầu tư vấn đã trao đổi kỹ lưỡng về nội dung nghiên cứu - tập trung vào yếu tố ngập mặn, phương pháp nghiên cứu kết hợp mô hình toán thủy động học và khảo sát xã hội học trên cơ sở kế thừa các dữ liệu địa phương và của các nghiên cứu trước.

Ngay sau Hội thảo khởi động, các tư vấn đã tiến hành việc khảo sát thực địa và lập kế hoạch thực hiện nghiên cứu./.

(Tổng hợp, biên soạn từ bài đăng trên trang Web: pcubt.org.vn – PCU Bình Thuận)

Comments
By writemyessayfast @ 02 Tháng Tám 2018 1:26 CH
Are there any materials from the Coordinating Committee of the Integrated Water Resources Management and Urban Development Project? It's really crucial for me to have Sociology methods and modeling combined in one project.
The task of the sociological modeling becomes: to understand the laws and difference between the functions of the social ergonomics that reproduces the supplies and the result of these functions.

By Renush @ 28 Tháng Tám 2018 5:19 CH
I suggested such a good idea to let your computer software deal with the responsibility of your password. it can happen that Microsoft Edge doesn’t offer the courtesy of remembering your passwords.

By bazoocam @ 12 Tháng Mười 2018 11:02 CH
Do you know bazoocam?

viết lời bình