LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án tại Bình Thận

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

08 Tháng Hai 2017
Hội thảo báo cáo kết quả khảo sát kinh tế – xã hội khu vực lưu vực sông Lũy trong bối cảnh biến đổi khí hậu
By host @ 12:46 CH :: 662 Views :: 1 Comments ::
 

(binhthuan.gov.vn) Sáng ngày 16/12/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo báo cáo kết quả tư vấn kỹ thuật khảo sát kinh tế xã hội khu vực lưu vực sông Lũy trong bối cảnh biến đổi khí hậu.


Tại hội thảo, nhóm tư vấn, nghiên cứu, khảo sát đã báo cáo tổng quan nhiệm vụ điều tra kinh tế – xã hội khu vực lưu vực sông Lũy trong bối cảnh biến đổi khí hậu sau thời gian khảo sát. Theo đó: Về ảnh hưởng thiên tai và biến đổi khí hậu, nhìn chung các hiện tượng thiên tai tại khu vực này có xu hướng tăng; trong đó, hạn hán là loại hình thiên tai xảy ra hàng năm tác động đến tất cả các vùng trong lưu vực sông. Đây là một dạng thiên tai diễn biến chậm, không bất ngờ nhưng để lại ảnh hưởng tiêu cực, lâu dài đặc biệt là đối với nhóm hộ nghèo, đơn thân và dân tộc thiểu số. Do biến đổi khí hậu đã khiến tình trạng sạt lở ở khu vực sông Lũy tăng mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt ở các khu vực dọc bờ sông chảy qua thị trấn Lương Sơn, xã Sông Lũy và thị trấn Phan Rí Cửa. Loại hình kinh tế chịu tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu là trồng trọt. Đa số hộ nghèo và cận nghèo có sinh kế không bền vững và phụ thuộc vào diễn biến của thời tiết. Tuy nhiên, khi được khảo sát đa số người dân được phỏng vấn không có kế hoạch, phương án thích ứng rủi ro cho gia đình và không có ý định chuyển đổi sinh kế… Tại đây, nhóm tư vấn, nghiên cứu, khảo sát cũng đưa ra kiến nghị cần tập trung các hoạt động hỗ trợ cho các xã có điều kiện kinh tế khó khăn như Phan Tiến, Sông Bình; điều chỉnh kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu cho tỉnh Bình Thuận; tích hợp quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu trong kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên nước trong lưu vực Sông Lũy…

Tư vấn kỹ thuật khảo sát kinh tế xã hội khu vực lưu vực sông Lũy trong bối cảnh biến đổi khí hậu là một hoạt động thuộc dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận” do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ. Mục tiêu chính của nghiên cứu là đánh giá các vấn đề kinh tế, xã hội của huyện Bắc Bình về thiên tai và biến đổi khí hậu tập trung dọc theo lưu vực Sông Lũy, trong đó có 2 thị trấn Lương Sơn và Chợ Lầu và một phần thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong. Đánh giá này nhằm cung cấp các điều kiện cơ sở để nhận diện các vấn đề về biến đổi khí hậu và các tác động của nó đến nền kinh tế xã hội và xác định điều kiện ban đầu khi dự án được triển khai.

TT Dân

Comments
By cao xạ đen @ 20 Tháng Tám 2018 3:09 CH
cao xạ đen Hòa Bình hỗ trợ điều trị bênh ung thư

viết lời bình