LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án tại Bình Thận

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

20 Tháng Sáu 2018
Bình Thuận: hoạt động tư vấn kỹ thuật đào tạo tập huấn năng cao năng lực thể chế và kỹ thuật về quản lý tài nguyên nước và BĐKH đã đi được nửa chặng đường
By host @ 9:54 SA :: 192 Views :: 16 Comments ::
 

Theo tin từ Ban Điều phối Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biên đổi khí hậu tỉnh Bình Thuận, tính đến cuối tháng 4 vừa qua, hoạt động tư vấn Kỹ thuật về đào tạo tập huấn nâng cao năng lực thể chế và kỹ thuật về quản lý tài nguyên nước và biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận đã đi được một nửa chặng đường. Theo đó, có 06 hội thảo tập huấn và một chuyến tham quan học tập trong nước đã được tổ chức.

Mục tiêu của hoạt động này nhằm hỗ trợ các Sở, ngành, UBND các cấp ở tỉnh Bình Thuận tăng cường nhận thức, cải thiện thể chế và năng lực về quản lý tổng hợp nguồn nước, quy hoạch phát triển đô thị và ứng phó với BĐKH; Kỹ năng lồng ghép yếu tố BĐKH vào các kế hoạch chiến lược (Quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển KT-XH); Thực hiện các kế hoạch hành động tăng trưởng xanh đã được phê duyệt…

Tiến sĩ Đào Trọng Tứ, Trưởng nhóm tư vấn – chuyên gia Tài nguyên nước và BĐKH, báo cáo tóm tắt các kết quả thực hiện dự án và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ còn lại trong thời gian tới. Kết quả ban đầu cho thấy, thông qua các nội dung giảng dạy và phương pháp truyền đạt, kiến thức của các học viên về các chủ đề của các khóa tập huấn đã được nâng cao. Các học viên đã có sự liên hệ với thực tế địa phương và có thay đổi nhất định về nhận thức. Tại hội thảo về kết quả hoạt động, từ những kết quả thực hiện các nhiệm vụ, nhóm Tư vấn cũng trao đổi về những điều chỉnh nhằm nâng cao tính thực tiễn, để đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự cùng trao đổi và có phản hồi tích cực về phương pháp truyền đạt và tạo những chủ để cho các nhóm cùng nhau thảo luận trong các lớp tập huấn và mong đợi bộ tài liệu tập huấn sẽ được biên soạn và tài liệu hóa thành cuốn sổ tay tập huấn có nội dung cô đọng, dễ hiểu và  chuyển giao cho các Sở, Ban ngành liên quan.

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Ban Điều phối Dự án nhấn mạnh, hiện nay, Dự án đang triển khai song song các hoạt động nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu này sẽ được tổng hợp vào báo cáo cuối kỳ Dự án./.


(Tổng hợp và biên soạn từ thông tin được đăng tải trên trang web: http://pcubt.org.vn)


Comments
By ogwhatsapp @ 04 Tháng Bảy 2018 1:53 CH
Download Yowhatsapp & Ogwhatsapp
Here are the latest WhatsApp Mod apps for Android. Download yowhatsapp & Ogwhatsapp from apktrendz 

By agario unblocked @ 11 Tháng Bảy 2018 1:05 SA
thank you artichle

By agario unblocked @ 11 Tháng Bảy 2018 1:05 SA
thank you artichle

By agario unblocked @ 11 Tháng Bảy 2018 1:05 SA
Hơn 100 lượt học viên – cán bộ, nhân viên thuộc các sở

By agario unblocked @ 11 Tháng Bảy 2018 1:06 SA
Download Yowhatsapp & Ogwhatsapp
Here are the latest WhatsApp Mod apps for Android. Download yowhatsapp & Ogwhatsapp from apktrendz

By 1xbet @ 15 Tháng Bảy 2018 10:13 CH
You can make or expel Place wagers whenever amid a diversion. You can likewise make them while the puck is OFF (before another turned out roll), yet regularly, merchants incline toward that you hold up until the point that a point is built up and after that make your wagers.

By 1xbet @ 15 Tháng Bảy 2018 10:26 CH
You can make or expel Place wagers whenever amid a diversion. You can likewise make them while the puck is OFF (before another turned out roll), yet regularly, merchants incline toward that you hold up until the point that a point is built up and after that make your wagers.

By tom @ 17 Tháng Bảy 2018 5:50 CH
We know that resources are limited. The scarcity of resources is increasing day by day. Binh Thuan Project is to increase awareness, improve institutional capacity and capacity for integrated water resources management, urban development planning and response. The government was taking a right decision at a right time to start the awareness program for people.

By sportnation @ 28 Tháng Bảy 2018 5:39 CH
Understanding this will empower you to wind up a football lay wagering victor essentially by following these beneficial football wagering tips and the important football wagering counsel.

By Oddsring @ 31 Tháng Bảy 2018 2:37 CH
One of the most loved online gambling club recreations are the opening machine diversions based from Vegas innovation.

By finmax @ 05 Tháng Tám 2018 6:48 SA
Often times trading can become very exciting.  There can be times you want to go around bragging that you made $1,000 today, you may get high off of your trading profits.

By playojo @ 30 Tháng Tám 2018 6:16 CH
Not at all like in poker in this amusement you are not playing against alternate players and the merchant, it I simply the merchant.

By ahti casino @ 02 Tháng Chín 2018 4:01 SA
Subsequently, just the simple best players prevail to wind up dominators.

By Golden park @ 04 Tháng Chín 2018 12:42 SA
The reward of $50 to $250 per individual can be given every month. The referrer will get the reward if the alluded individual includes earned 2500 focuses inside initial three months of registration.

By Mr green @ 12 Tháng Chín 2018 4:39 SA
However, in the same way as other online sites for poker, the pressure is laid on Texas Holdem.

By Roulette @ 12 Tháng Chín 2018 6:47 SA
The professional needs to give you a test that will give convincing, precise outcomes.

viết lời bình