Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

20 Tháng Sáu 2018
Bình Thuận: hoạt động tư vấn kỹ thuật đào tạo tập huấn năng cao năng lực thể chế và kỹ thuật về quản lý tài nguyên nước và BĐKH đã đi được nửa chặng đường
By host @ 9:54 SA :: 3071 Views ::
 

Theo tin từ Ban Điều phối Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biên đổi khí hậu tỉnh Bình Thuận, tính đến cuối tháng 4 vừa qua, hoạt động tư vấn Kỹ thuật về đào tạo tập huấn nâng cao năng lực thể chế và kỹ thuật về quản lý tài nguyên nước và biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận đã đi được một nửa chặng đường. Theo đó, có 06 hội thảo tập huấn và một chuyến tham quan học tập trong nước đã được tổ chức.

Mục tiêu của hoạt động này nhằm hỗ trợ các Sở, ngành, UBND các cấp ở tỉnh Bình Thuận tăng cường nhận thức, cải thiện thể chế và năng lực về quản lý tổng hợp nguồn nước, quy hoạch phát triển đô thị và ứng phó với BĐKH; Kỹ năng lồng ghép yếu tố BĐKH vào các kế hoạch chiến lược (Quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển KT-XH); Thực hiện các kế hoạch hành động tăng trưởng xanh đã được phê duyệt…

Tiến sĩ Đào Trọng Tứ, Trưởng nhóm tư vấn – chuyên gia Tài nguyên nước và BĐKH, báo cáo tóm tắt các kết quả thực hiện dự án và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ còn lại trong thời gian tới. Kết quả ban đầu cho thấy, thông qua các nội dung giảng dạy và phương pháp truyền đạt, kiến thức của các học viên về các chủ đề của các khóa tập huấn đã được nâng cao. Các học viên đã có sự liên hệ với thực tế địa phương và có thay đổi nhất định về nhận thức. Tại hội thảo về kết quả hoạt động, từ những kết quả thực hiện các nhiệm vụ, nhóm Tư vấn cũng trao đổi về những điều chỉnh nhằm nâng cao tính thực tiễn, để đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự cùng trao đổi và có phản hồi tích cực về phương pháp truyền đạt và tạo những chủ để cho các nhóm cùng nhau thảo luận trong các lớp tập huấn và mong đợi bộ tài liệu tập huấn sẽ được biên soạn và tài liệu hóa thành cuốn sổ tay tập huấn có nội dung cô đọng, dễ hiểu và  chuyển giao cho các Sở, Ban ngành liên quan.

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Ban Điều phối Dự án nhấn mạnh, hiện nay, Dự án đang triển khai song song các hoạt động nghiên cứu và các kết quả nghiên cứu này sẽ được tổng hợp vào báo cáo cuối kỳ Dự án./.


(Tổng hợp và biên soạn từ thông tin được đăng tải trên trang web: http://pcubt.org.vn)