LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án TSU

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

25 Tháng Giêng 2018
Truyền thông và Phát triển cộng đồng: Những kết quả ban đầu và hướng thực hiện năm 2018
By host @ 8:29 SA :: 606 Views ::

Năm 2018, công tác truyền thông và phát triển cộng đồng của Chương trình biến đổi khí hậu (BĐKH) tập trung vào các hoạt động góp phần thay đổi hành vi ứng phó với BĐKH, tổng kết và chia sẻ các kết quả, bài học kinh nghiệm.

Read More..
30 Tháng Mười 2017
Hội thảo “Quy hoạch đô thị thích ứng với BĐKH trên cơ sở quản lý tổng hợp nguồn nước”
By host @ 10:00 SA :: 680 Views ::

Ngày 26/10/2017, tại Thành phố Hà Tĩnh, Ban Hỗ trợ kỹ thuật (TSU) đã chủ trì và phối hợp với Ban Điều phối (PCU) các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận tổ chức Hội thảo “Quy hoạch đô thị (QHĐT) thích ứng với BĐKH trên cơ sở quản lý tổng hợp nguồn nước”.

Read More..
25 Tháng Bảy 2017
Tổ chức Hội thảo tham vấn Báo cáo Nghiên cứu Rà soát, đánh giá và đề xuất các giải pháp đầu tư cho thích ứng với BĐKH
By host @ 4:32 CH :: 972 Views ::

Ngày 20 tháng 7 năm 2017 vừa qua, tại Hà Nội, Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường (KHGDTNMT), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã chủ trì và phối hợp với Dự án Ban Hỗ trợ kỹ thuật (TSU) cho dự án Quản lý Tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu (BĐKH) tại các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bình Thuận, tổ chức Hội thảo Tham vấn lần 01 Báo cáo Nghiên cứu rà soát, đánh giá và đề xuất các giải pháp đầu tư cho thích ứng với BĐKH, triển khai cam kết PARIS tại COP 21 phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ Dự án TSU, với sự tài trợ của Chính phủ Vương quốc Bỉ.

Read More..
03 Tháng Năm 2017
Tập huấn sử dụng Bộ tài liệu Truyền thông
By host @ 7:55 SA :: 1047 Views ::

(TSU) Trong các ngày 20 và 21/4/2017, tại Hà Nội, Ban Hỗ trợ kỹ thuật (TSU) đã tổ chức tập huấn Sử dụng Bộ Tài liệu truyền thông (TT) về biến đổi khí hậu (BĐKH), quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phát triển đô thị trong bối cảnh BĐKH cho các cán bộ phụ trách, thực hiện công tác Truyền thông và Phát triển cộng đồng (TT&PTCĐ) tại các Ban Điều phối và đại diện một số ban, ngành liên quan tại ba tỉnh dự án (Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận).

Read More..
28 Tháng Ba 2017
TSU tổ chức họp triển khai công tác điều chỉnh quy hoạch đô thị
By minhduc @ 5:29 CH :: 744 Views ::

Ngày 22/3 vừa qua, tại Hà Nội, Dự án Ban Hỗ trợ kỹ thuật (TSU) chủ trì phối hợp với ba tỉnh dự án (Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận) tổ chức cuộc họp nhằm triển khai công tác điều chỉnh quy hoạch đô thị trong khuôn khổ Chương trình Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu. Chương trình được xây dựng trong khuôn khổ Hợp tác định hướng giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ. Tham dự cuộc họp có gần 40 đại biểu đến từ Ban Quản lý Dự án TSU, Ban Điều phối dự án các tỉnh, các Sở/ đơn vị liên quan từ ba tỉnh dự án và các tư vấn Dự án TSU. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dự án TSU đã khai mạc cuộc họp và có ý kiến chỉ đạo chung.

Read More..
24 Tháng Ba 2017
Chương trình Biến đổi khí hậu thực hiện Quản lý dựa trên kết quả
By minhduc @ 4:25 CH :: 686 Views ::


Phương pháp “Quản lý dựa trên kết quả” được áp dụng tại tất cả các chương trình do Bỉ tài trợ. Để thực hiện phương thức “Quản lý dựa trên kết quả”, các chuyên gia trong và ngoài nước của Dự án TSU đã cùng các Bên liên quan xây dựng và vận hành một hệ thống giám sát, đánh giá (M&E) cho chương trình và các dự án thành phần.

Read More..
08 Tháng Tám 2016
HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG – MÔ HÌNH CẢNH BÁO LŨ SỚM TẠI QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH
By host @ 9:07 CH :: 930 Views ::

Vào cuối tháng 5 vừa qua, TSU đã chủ trì phối hợp với PCU tỉnh Hà Tĩnh Ninh Thuận và Bình Thuận tổ chức hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng – mô hình cảnh báo lũ sớm tại Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Read More..
Trang trước | Trang tiếp theo