LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án TSU

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

03 Tháng Năm 2017
Tập huấn sử dụng Bộ tài liệu Truyền thông
By host @ 7:55 SA :: 633 Views :: 6 Comments ::
 

(TSU) Trong các ngày 20 và 21/4/2017, tại Hà Nội, Ban Hỗ trợ kỹ thuật (TSU) đã tổ chức tập huấn Sử dụng Bộ Tài liệu truyền thông (TT) về biến đổi khí hậu (BĐKH), quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phát triển đô thị trong bối cảnh BĐKH cho các cán bộ phụ trách, thực hiện công tác Truyền thông và Phát triển cộng đồng (TT&PTCĐ) tại các Ban Điều phối và đại diện một số ban, ngành liên quan tại ba tỉnh dự án (Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận).

(Ảnh: Các đại biểu nghe giới thiệu nội dung chính của Bộ Tài liệu)

Với mục tiêu hướng dẫn học viên cách thức sử dụng bộ tài liệu, chuyên gia TT&PTCĐ của TSU đã cùng các học viên thảo luận, làm việc nhóm để áp dụng một số phương thức chuyển tải nội dung/thông điệp TT từ Bộ Tài liệu tới các nhóm đối tượng như học sinh, sinh viên, cộng đồng dân cư… Trong hai ngày làm việc, các học viên đã được các chuyên gia của TSU giới thiệu cấu trúc Bộ Tài liệu,  và cùng trao đổi các nội dung truyền thông chính. 


(Ảnh: Thảo luận theo nhóm về cách thức sử dụng Bộ Tài liệu)

Cuối đợt tập huấn, các học viên đã trao đổi và xây dựng kế hoạch triển khai sử dụng Bộ Tài liệu tại mỗi tỉnh dự án.

Bộ Tài liệu truyền thông được tư vấn của TSU chủ trì biên soạn trên cơ sở tổng hợp các thông tin, tài liệu liên quan đã được công bố. Tài liệu này được sử dụng gắn với Chiến lược và Kế hoạch hành động TT&PTCĐ trong khuôn khổ Chương trình quản lý tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với BĐKH, bao gồm 04 dự án thành phần: Dự án TSU và các dự án tại ba tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận./.

Một số hình ảnh tại buổi Tập huấn


(Ảnh: thử nghiệm phương thức TT)


 (Ảnh: Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận)


(Ảnh: Cùng chia sẻ cách thức chuyển tải nội dung TT 
    từ Bộ Tài liệu trong khuôn khổ các dự án thuộc Chương trình)

 

Comments
By Bcons Suôi Tiên @ 24 Tháng Tám 2018 3:18 CH
Tài liệu hay

By xe ford everest @ 24 Tháng Tám 2018 3:35 CH
Nên thường xuyên hơn

By waira @ 01 Tháng Chín 2018 7:12 CH
yeah, a media kit is more important for anything you are using in the digital world. like for making photography of actress with big tits you need high definition camera to capture it.

By waira @ 01 Tháng Chín 2018 7:13 CH
yeah, a media kit is more important for anything you are using in the digital world. like for making photography of actress with big tits you need high definition camera to capture it.

By waira @ 01 Tháng Chín 2018 7:13 CH
yeah, a media kit is more important for anything you are using in the digital world. like for making photography of actress with big tits you need high definition camera to capture it.

By adjust brightness of screen in windows 10 @ 12 Tháng Mười Hai 2018 6:07 CH
Hi there, i discovered this site per google bit searching for such kind of the educational advice from the screen brightness setting and you can manage our screen brightness in simple terms.

viết lời bình