LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án TSU

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

26 Tháng Ba 2019
Quản Lý Dữ Liệu Không Gian Bằng Gis Trong Chương Trình Hợp Tác Việt - Bỉ Về Biến Đổi Khí Hậu
By doanphuongduy @ 3:26 CH :: 1310 Views :: 122 Comments ::
 

Chương trình Quản lý tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tại các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận được thực hiện từ năm 2013 đến năm 2019 theo khuôn khổ Chương trình hợp tác định hướng giữa Chính phủ Việt Nam và Vương Quốc Bỉ. Tại thời điểm hiện nay, Chương trình đang trong giai đoạn cuối và sẽ kết thúc vào tháng 6/2019 theo Hiệp định giữa 2 nước.

Chương trình có 4 Dự án thành phần gồm 3 Dự án triển khai tại ba tỉnh nói trên và Dự án Ban Hỗ trợ Kỹ thuật (TSU) tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chương trình đã đạt nhiều kết quả, góp phần vào mục tiêu chung là sự phát triển  kinh tế xã hội bền vững của các tỉnh tham gia Chương trình thông qua việc hỗ trợ xây dựng năng lực thể chế về quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu. Một trong những kết quả quan trọng đã đạt được là việc thành lập cơ sở dữ liệu không gian bằng hệ thống thông tin địa lý (GIS).

TSU xin giới thiệu với bạn đọc bài viết Giới thiệu tổng quan về quản lý dữ liệu không gian bằng GIS, quá trình triển khai xây dựng, và những tác động ban đầu tại ba tỉnh, của ông Đặng Vũ Khắc, chuyên gia Quản lý dữ liệu GIS  (TSU).


Cơ sở dữ liệu không gian hỗ trợ cho việc ra quyết định trong quản lý

Thông tin không gian thường liên quan đến phạm vi địa lý. Việc xử lý dữ liệu không gian bao gồm quá trình thu thập, lưu trữ, quản lý, phân tích dữ liệu và xuất ra thông tin. Cơ sở dữ liệu là tập hợp các tệp tin dữ liệu được dùng cho việc tổ chức thông tin phức tạp. Hệ thống cơ sở dữ liệu không gian địa lý có lợi thế hơn các hệ thống cơ sở dữ liệu thông thường vì nó được tối ưu hóa để lưu trữ và truy vấn dữ liệu có liên quan đến vị trí của đối tượng, bao gồm các lớp dữ liệu vector với thực thể hình học dạng điểm, đường và vùng. Ngoài ra còn lưu trữ lớp dữ liệu raster với các ô pixel. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu không gian và phân tích các dữ liệu không gian này bằng GIS đã làm cho GIS trở thành một công cụ rất hiệu quả để hỗ trợ và tạo thuận lợi cho việc ra quyết định trong quản lý (Burrough 1987). Trong những năm vừa qua, GIS đang được sử dụng rộng rãi như một công cụ phân tích không gian với các cách thức hiệu quả và hiệu lực để tạo ra, quản lý, phân tích và hiển thị dữ liệu địa lý. Giá trị thực sự của GIS chỉ có thể được ghi nhận nếu có sẵn các công cụ thích hợp để thu thập dữ liệu không gian và tích hợp chúng với dữ liệu thuộc tính. Dữ liệu được sử dụng trong GIS thường đến từ nhiều nguồn và được lưu trữ theo nhiều cách khác nhau: số hóa thủ công bản đồ giấy, dữ liệu số hiện có, hình ảnh vệ tinh viễn thám, đo đạc GPS, vv ... Đó là những nguồn dữ liệu đầu vào đầy hứa hẹn để xây dựng cơ sở dữ liệu không gian số bằng GIS. Tuy nhiên trước khi tạo bất kỳ dữ liệu không gian nào, chúng ta cần nắm rõ các loại dữ liệu hiện có, quy trình phân tích dữ liệu và khả năng sử dụng của chúng trong GIS để có được các kết quả thực tế.

Bên cạnh việc lưu trữ và quản lý dữ liệu không gian, GIS cung cấp các công cụ và phương pháp để tích hợp nhiều lớp dữ liệu khác nhau bên trong một cơ sở dữ liệu không gian để so sánh và phân tích chúng với nhau. Việc phân tích không gian là chức năng quan trọng của GIS và có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng như xác định tính thích hợp của một địa điểm, giám sát tài nguyên nước, quản lý lũ lụt, quy hoạch đô thị, vv. Mô hình hóa không gian sử dụng các đặc tính và phương pháp không gian trong xử lý dữ liệu. Việc sử dụng các công cụ mô hình hóa không gian của GIS trong một số hoạt động đã giúp định lượng các quá trình tự nhiên và xác định các mô hình thu được từ các sản phẩm phân tích. Việc phân tích và mô hình hóa dữ liệu không gian trong GIS có thể thực hiện các tính toán tẻ nhạt thay vì giải chúng bằng phương pháp thủ công, đầu ra của phân tích và mô hình cung cấp dữ liệu số hữu ích cho nhiều loại ứng dụng khác. Chúng có thể được sử dụng để phát hiện ra các kiểu và xu thế trong dữ liệu mà chúng có thể không rõ ràng khi trình bày theo cách khác và thông tin đó giúp người lãnh đạo ra quyết định phù hợp. Các chức năng phân tích trên cơ sở cấu trúc vector, raster và các phép toán số học, cũng như toán tử logic và toán tử điều kiện có thể được sử dụng dựa trên các suy diễn đã được khôi phục. Mô hình dữ liệu raster trở thành nguồn dữ liệu không gian chính cho mô hình phân tích bằng GIS. Mô hình dữ liệu raster rất phù hợp với phân tích định lượng cho nhiều lớp dữ liệu. Để tạo thuận lợi cho các kỹ thuật mô hình raster này, hầu hết các phần mềm GIS sử dụng mô-đun riêng để xử lý các ô pixel.

 GIS trong Chương trình Quản lý tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tại các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bình Thuận và những tác động ban đầu

Với nhiều ưu thế như trên của GIS, ngay từ ban đầu Chương trình đã chú trọng phát huy thế mạnh của GIS để tích hợp các lớp dữ liệu địa lý hay chạy các mô hình trong các hợp phần nghiên cứu triển khai tại ba tỉnh. Do mỗi tỉnh đều phải thực hiện các nghiên cứu theo đặc thù nhu cầu của riêng địa phương mình, các nghiên cứu này lại được thực hiện bởi nhiều nhà thầu trong nước với một khối lượng dữ liệu đồ sộ cần được xử lý dưới sự quản lý của Ban Điều phối (PCU) và hỗ trợ về mặt kỹ thuật của Ban Hỗ trợ kỹ thuật (TSU). Tuy nhiên trong nghiên cứu, các nhà thầu sử dụng nhiều loại dữ liệu đầu vào có nguồn gốc khác nhau, xử lý bằng nhiều phần mềm và tạo ra dữ liệu mới nhiều khi rất đa dạng về định dạng, về hệ toạ độ, về cấu trúc, vv.. nên việc quản lý dữ liệu trở nên phức tạp.

Trên quan điểm dữ liệu là tài sản do có thể sử dụng lại giữa các nghiên cứu trong khuôn khổ Chương trình và ngay cả sau khi Chương trình kết thúc, nên TSU đã chỉ rõ sự cần thiết phải xây dựng một cơ sở dữ liệu không gian địa lý cho từng tỉnh mà xuất phát ban đầu là thí điểm với nghiên cứu Mô hình Thuỷ lực/Thuỷ văn và nghiên cứu Kịch bản biến đổi khí hậu. Để thực hiện công việc này, sau khi kiểm tra sự đầy đủ về số lượng của các lớp dữ liệu GIS được chuyển giao từ nhà thầu của 2 nghiên cứu này so với yêu cầu đặt ra trong TOR, chuyên gia của TSU đã thiết kế khung cấu trúc cơ sở dữ liệu, chuẩn hoá về định dạng, về hệ toạ độ, về dữ liệu thuộc tính, vv. nhằm đảm bảo sự thống nhất theo các chuẩn cơ sở dữ liệu không gian của phần mềm ArcGIS.

Sau đó các cơ sở dữ liệu không gian cho hai nghiên cứu này được bàn giao lại cho từng PCU như là cơ sở dữ liệu mẫu, cùng các tài liệu hướng dẫn cách thiết kế cơ sở dữ liệu không gian, cách thức chuẩn hoá dữ liệu nhằm đảm bảo cán bộ phụ trách việc quản lý dữ liệu của PCU có khả năng tự tiếp nhận dữ liệu được chuyển giao từ nhà thầu đối với các nghiên cứu khác (như nghiên cứu Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương, nghiên cứu Xâm nhập mặn, nghiên cứu Xói lở bờ biển, nghiên cứu Quy hoạch đô thị, nghiên cứu Rừng ngập mặn, vv,). Hơn nữa cán bộ của các PCU cũng được TSU hỗ trợ trực tiếp qua công việc cụ thể để tích hợp các lớp dữ liệu GIS mới tiếp nhận vào cơ sở dữ liệu không gian địa lý thành một bộ dữ liệu thống nhất cho từng tỉnh. Ngoài ra mỗi tỉnh cũng đã được trang bị các thiết bị cần thiết gồm máy tính, máy in, máy quét, phần mềm ArcGIS, phần mềm ENVI cùng hai khoá đào tạo cơ bản và chuyên sâu về ứng dụng GIS và Viễn thám trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước và phát triển đô thị.

Với cách tiếp cận như vậy, vào giai đoạn cuối của Chương trình, từng PCU đã xây dựng được cho riêng mình một cơ sở dữ liệu không gian để lưu trữ các lớp dữ liệu GIS cho các nghiên cứu đã triển khai trên địa bàn từng tỉnh trong khuôn khổ của Chương trình. Kèm theo đó là năng lực của các cán bộ ba tỉnh trong quản lý, khai thác một cách hiệu quả cơ sở dữ liệu không gian này đã được nâng cao hơn trước nhằm tiếp tục phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước và phát triển đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại địa phương. /.

Comments
By đăng ký nhãn hiệu @ 04 Tháng Sáu 2019 11:36 SA
hồ sơ đăng ký nhãn hiệu là tên gọi chung, còn có những tên gọi khác như đăng ký thương hiệu độc quyền, đăng ký thương hiêu, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, đăng ký nhãn hiệu logo.

By redmi k20 pro @ 05 Tháng Sáu 2019 5:44 CH
Đây là một dự án tuyệt vời

By Rental @ 23 Tháng Sáu 2019 3:05 CH
Make the car your partner in the journey of Dubai. You will surely feel relaxed to enjoy its driving. 2100 AED per week, and 4500 AED per month are the most economical rents of the car which save your money. Do not miss the chance to make your journey in Dubai amazing with the affordable rates of Car Rental Dubai

By Rental @ 23 Tháng Sáu 2019 3:05 CH
Make the car your partner in the journey of Dubai. You will surely feel relaxed to enjoy its driving. 2100 AED per week, and 4500 AED per month are the most economical rents of the car which save your money. Do not miss the chance to make your journey in Dubai amazing with the affordable rates of Car Rental Dubai

By Smita bornare @ 08 Tháng Bảy 2019 4:55 CH
Very nice article and good initiative for creating awareness towards the environment. Keep it up.

By tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu @ 12 Tháng Bảy 2019 11:22 CH
Từ hướng dẫn như trên, người tra cứu nhãn hiệu có thể thực hiện việc tra cứu với các nhãn hiệu tương tự với nhãn hiệu có chữ “HAVIP” bằng cách nhập vào trường “Nhãn hiệu tìm kiếm” chữ cụm *HAVIP*.

By ket sat ngan hang @ 02 Tháng Tám 2019 6:19 CH
ket sat ngan hang => http://www.ketsatnganhang.vn

By Cây nội thất @ 06 Tháng Tám 2019 6:58 CH
Hay

By เซรั่มบำรุงหน้า @ 20 Tháng Tám 2019 4:38 CH
Awesome info, thank you

By kadenang Ginto @ 26 Tháng Tám 2019 7:46 CH
This is really fascinating, You're a very professional blogger. I have joined your rss feed and sit up for looking for more of your excellent post. Also, I've shared your website in my social networks
<a href="https://pinoyreview.su/">Pinoy TV</a><br />
<a href="http://pinoylambinganteleserye.su/">Pinoy TV</a><br />
<a href="https://pinoyreplay.live">Pinoy TV</a><br />
<a href="https://pinoyreplays.su/">Pinoy TV</a><br />
<a href="https://teleseryereview.su/">Pinoy TV</a><br />
<a href="https://teleseryehd.co/">Pinoy Teleserye</a><br />
<a href="https://teleseryereplay.su/">Watch Pinoy TV Channel</a><br />
<a href="https://hdreplay.su/">Pinoy Replay</a><br />
<a href="https://pinoyreplay.cc/">Pinoy Replay</a><br />
<a href="https://pinoyreview.su/category/pinoy-tv-replay/abs-cbn/ang-probinsyano/">Ang Probinsyano</a><br />

By Shozi @ 11 Tháng Chín 2019 5:04 CH
Ehsan Goods and Transport provides you the best services all over Pakistan. Are you searching for skilled packers and movers in Islamabad, Lahore or Karachi? We are best <a href="https://ehsangoods.com/packers-and-movers-in-lahore/">packers and movers in Lahore</a>, Islamabad and Karachi. Ehsan Packers and Movers provide you the best services in Lahore, Islamabad, and Karachi. Get the best packers and mover’s services with skilled, professional staff and forget to worry about the relocation of your belongings from home or office.

By Shozi @ 11 Tháng Chín 2019 6:34 CH
Ehsan Goods and Transport provides you the best services all over Pakistan. Are you searching for skilled packers and movers in Islamabad, Lahore or Karachi? We are best packers and movers in Lahore, Islamabad and Karachi. Ehsan Packers and Movers provide you the best services in Lahore, Islamabad, and Karachi. Get the best packers and mover’s services with skilled, professional staff and forget to worry about the relocation of your belongings from home or office.

By Custom Logo Design Service in UK @ 11 Tháng Chín 2019 10:27 CH
At Logo Motix, we send our best team of individually trained specialists of custom logo design to assist every client with designing a one of a kind logo to revamp their brand identities, running them through step by step on how and what’s needed to build up their business empire, opening up many doors ahead in their field.

By carrentalau @ 13 Tháng Chín 2019 3:58 CH
If you are visiting Delhi and would like to travel on your own the best choice is to hire a car and explore Delhi at your will. The Audirentdelhi Car Rental Delhi agency with their years of experience in the industry understand the requirements of the customers and come up with the best range of cars that suit to everyone’s needs. Whether you are looking for a luxury ride or a budget car you can find them readily available from the Delhi Audirentdelhi Car Rental agency. They offer you a wonderful collection of vehicles in the best price that cannot be beaten by any other competitors. You never have to compromise on your luxury Cars and style even though you don’t have access to your car as you can now hiring the best car of your choice from the Audirentdelhi Car Rental Delhi services to enjoy your travel in Delhi.

The Audirentdelhi Car Rental deals are offered to both individuals and corporates looking short term or long term car deals. The Audirentdelhi Car Rental deals are quite flexible as you can hire the car for a day, week, and month or even for long term without any problem. It is not just the visitors to the city but anyone can hire the cars as long as they have valid driving license. The corporates can find the long term rental Delhi deals quite fetching as they need not invest on a vehicle but can enjoy the luxury cars at best rental price for the company usage. The cars also come with comprehensive insurance coverage from the rental agency so that the clients need not worry about any damages to the vehicle during their usage. Both the monthly and long term deals are met with free pickup and drop services from the airport for convince of the customers.

The Audirentdelhi Car Rental Delhi services come up with best terms and conditions that meet the interests of both the parties. Additional charges have to be paid for baby seat,<a href="https://www.audirentdelhi.com/luxury-car-rental-delhi">luxury car rental delhi</a>|<a href="https://www.audirentdelhi.com/audi-car-rental-delhi">audi on rent</a>|<a href="https://www.audirentdelhi.com/wedding-car-rental-delhi">wedding car rental delhi</a>|<a href="https://www.audirentdelhi.com/luxury-car-rental-delhi">luxury cars on rent in delhi</a>|<a href="https://www.audirentdelhi.com/wedding-car-rental-delhi">wedding car hire</a>
GPS navigation system and for smart phone with GPS SIM if the customer prefers to avail these features. The staff of the Audirentdelhi Car Rental Delhi agency answers all your queries regarding the documents required for individuals and corporates to hire the cars. The staff ensures that you have a wonderful experience associating with the Audirentdelhi Car Rental Delhi agency for hiring the car of your choice in competitive rates.If you are searching for the best Audirentdelhi Car Rental deals in Delhi, then hire a car from Rocketrentacars. We are now offering the Delhi Audirentdelhi Car Rental services at an effective cost. For more details, please visit our website.

By học trang điểm chuyên nghiệp hcm @ 20 Tháng Chín 2019 6:48 CH
Thông tin hết sức hữu ích.
Cám ơn ban quản trị!

By Emma @ 21 Tháng Chín 2019 4:40 CH
Very Impresseve !!

By Cầu nâng 1 trụ Ấn Độ @ 22 Tháng Chín 2019 2:30 CH
Bài viết rất hữu ích. Cảm ơn MPI.

By cnc123 @ 25 Tháng Chín 2019 2:54 CH
ISO 9001:2008 certified. CNC precision machining services for OEM steel, aluminum, copper, brass, and plastic parts. Machining capabilities include turning, milling, prototyping, workholding, fixturing, welding, assembly, sawing, tooling, honing, lapping, inspection services, bending, and tool sharpening.

By Tăng Quốc Danh @ 30 Tháng Chín 2019 11:50 SA
We should do what we need to do before it's too late

By Tăng Quốc Danh @ 30 Tháng Chín 2019 11:50 SA
We should do what we need to do before it's too late

By Hình xăm phong thủy @ 03 Tháng Mười 2019 9:44 CH
Trong thời kỳ biến đổi khí hậu này, thì quản lý của nhà nước cần phải là đầu tàu. Ô nhiễm ngày càng tăng, vì thế cần phải bắt tay vào ngay từ bây giờ!

By Giảm Cân Khỏe Mạnh @ 03 Tháng Mười 2019 9:46 CH
Biến đổi khí hậu, ảnh hướng rất nhiều tới sức khỏe. Bẩn thân tôi là admin giamcankhoemanh.com cũng phải ý thức tập thể dục để sức khỏe luôn tốt. Tuy nhiên, cần phải có sự chung tay của mọi người để đẩy lùi ô nhiễm môi trường.

By Y Dược Ngày Nay @ 03 Tháng Mười 2019 9:48 CH
Theo các ý kiến mọi người thì ai cũng có thể nhận thấy được sự biến đổi khí hậu. Mọi người cần phải chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, có thể tham khảo thêm các kiến thức tại yduocngaynay.com để biết thêm!

By giadinhlavogia.com.vn @ 03 Tháng Mười 2019 9:52 CH
Bài viết thật tuyệt vời, thay đổi nhận thức của tôi về biến đổi khí hậu môi trường việt nam.

By Top baby @ 03 Tháng Mười 2019 10:09 CH
Quá hay, tôi cần thông tin hỗ trợ tài chính, tôi muốn giúp một phần biến đổi khí hậu!

By Saffron Việt Nam @ 03 Tháng Mười 2019 10:22 CH
Thật sự tuyệt vời. Cảm ơn cơ quan đã quan tâm đến môi trường. Hàng ngày tôi sợ sức khoẻ yếu phải uống thuốc bổ trợ sức khoẻ rồi lại uống saffron. Mong sao sức khoẻ luôn tốt để cống hiến cho xã hội!

By Thế giới tiếp thị @ 18 Tháng Mười 2019 6:01 CH
Xin cám ơn!

By vniweb @ 18 Tháng Mười 2019 10:39 CH
Bài viết quá hay.
Đừng quên theo dõi dịch vụ Website giúp website của bạn phát triển tốt nhất bạn nhé.!

By docmiendatnuoc.com @ 19 Tháng Mười 2019 2:15 CH
thật sự tuyệt vời. Cảm ơn cơ quan đã quan tâm đến môi trường. Hàng ngày tôi sợ sức khoẻ yếu phải uống thuốc bổ trợ sức khoẻ rồi lại uống saffron. Mong sao sức khoẻ luôn tốt để cống hiến cho xã hội!

By robert powelt @ 23 Tháng Mười 2019 5:24 CH
Tadalista Super Active Want to increase erection time before early discharge? Buy Tadalista Super Active. Check out Deals, Offers, Side Effects &amp; Dosage

By robert powelt @ 23 Tháng Mười 2019 5:25 CH
Tadalista Super Active Want to increase erection time before early discharge? Buy Tadalista Super Active. Check out Deals, Offers, Side Effects &amp; Dosage

By Tont @ 29 Tháng Mười 2019 9:04 SA
Nhà sản xuất đèn chùm pha lê

By Cao chè Vằng Thiên Lộc @ 30 Tháng Mười 2019 11:10 SA
cảm ơn nội dung rất hay
mời bạn nào quan tâm chè vằng vào đây.

By nhà thép tiền chế @ 01 Tháng Mười Một 2019 10:53 SA
Chương trình Quản lý tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tại các tỉnh Hà Tĩnh phải thật rõ ràng.
Welcome to <a href="https://worldsteelgroup.vn/">Worldsteel Group</a> <a href="https://worldsteelgroup.vn/ket-cau-thep/"> kết cấu thép</a>, <a href="https://worldsteelgroup.vn/nha-thep/">nha thep tien che</a>
<a href="https://www.qua24.net/">Quà tặng doanh nghiệp</a>

By kết cấu thép @ 01 Tháng Mười Một 2019 10:55 SA
Cảm ơn các cán bộ

By Công Ty Quà Tặng @ 01 Tháng Mười Một 2019 10:56 SA
Cảm ơn các cấp lãnh từ công ty quà tặng Quà 24

By NFR television @ 07 Tháng Mười Một 2019 1:08 CH
I would like to thank you for your brilliant writing! This is really superb for me to know something news through this article which is really important. I have bookmarked the site for further assistance. Thank you so much and keep posting things like this.

By ví dụ về kiểu dáng công nghiệp @ 09 Tháng Mười Một 2019 3:57 SA
Sản phẩm được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện, hoặc bộ phận dùng để lắp ráp, hợp thành các sản phẩm đó, được sản xuất bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp, có kết cấu và chức năng rõ ràng, được lưu thông độc lập.

By robert powelt @ 11 Tháng Mười Một 2019 11:00 SA
<a href="https://www.flatmeds.com/product/vidalista/">Vidalista</a> Want to best intimate sexual position? Buy Vidalista medication online which is best ED treatment for men. Check out dosage, side effects + Amazing OFFERS

By Za So @ 11 Tháng Mười Một 2019 12:25 CH
Nice information

By lizjames @ 21 Tháng Mười Một 2019 8:45 CH
This is a great project

By lizjames @ 21 Tháng Mười Một 2019 8:46 CH
Nice info

By Gaurav Sharma @ 03 Tháng Mười Hai 2019 7:07 CH
Best

By Gaurav Sharma @ 03 Tháng Mười Hai 2019 7:07 CH
good

By Gaurav Sharma @ 03 Tháng Mười Hai 2019 7:07 CH
great

By pappu @ 03 Tháng Mười Hai 2019 7:08 CH
great

By pappu @ 03 Tháng Mười Hai 2019 7:08 CH
great

By pappu ji @ 03 Tháng Mười Hai 2019 7:08 CH
great

By pappu jij @ 03 Tháng Mười Hai 2019 7:09 CH
great

By lol @ 03 Tháng Mười Hai 2019 7:09 CH
great

By num @ 03 Tháng Mười Hai 2019 7:09 CH
great

By numji @ 03 Tháng Mười Hai 2019 7:09 CH
great

By numji @ 03 Tháng Mười Hai 2019 7:10 CH
great

By kil @ 03 Tháng Mười Hai 2019 7:10 CH
great

By diki @ 03 Tháng Mười Hai 2019 7:10 CH
great

By ullo @ 03 Tháng Mười Hai 2019 7:10 CH
great

By plo @ 03 Tháng Mười Hai 2019 7:11 CH
great

By lolo @ 03 Tháng Mười Hai 2019 7:11 CH
great

By freelance graphic design @ 05 Tháng Mười Hai 2019 5:39 CH
who provides <a href="http://www.tripudesign.com">Graphic services,</a> web designing services, logo design services, graphic design
and all kind of <a href="http://www.tripudesign.com">website design,Graphic services.</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">Freelance Graphic Designing:</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">Freelance Catalogue Designing in delhi</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">Freelance Catalogue Designing in gurgaon</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">Freelance Brochure Designing</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">Freelance Label Designing</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">Freelance Banner Designer</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">Freelance Poster Designer</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">graphic design services in delhi</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">graphic design services in gurgaon</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">Freelance Catalogue Designing in delhi</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">Freelance Catalogue Designing in gurgaon</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">Freelance Brochure Designing</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">Freelance Label Designing</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">Freelance Banner Designer</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">Freelance Poster Designer</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">graphic design services in delhi</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">graphic design services in gurgaon</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">Freelance Catalogue Designing in delhi</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">Freelance Catalogue Designing in gurgaon</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">Freelance Brochure Designing</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">Freelance Label Designing</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">Freelance Banner Designer</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">Freelance Poster Designer</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">graphic design services in delhi</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">graphic design services in gurgaon</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">Freelance Catalogue Designing in delhi</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">Freelance Catalogue Designing in gurgaon</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">Freelance Brochure Designing</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">Freelance Label Designing</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">Freelance Banner Designer</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">Freelance Poster Designer</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">graphic design services in delhi</a>
<a href="http://www.tripudesign.com">graphic design services in gurgaon</a>

By Rajeev @ 06 Tháng Mười Hai 2019 11:18 SA
https://www.clankart.com/books
Where and how to sell old books online? If you are reading this Where and how to sell old books online in India, I suspect you too do not want to throw away your old books and of course, you don't either want to sell your old books to the local scrap dealers too.

By Rajeev @ 06 Tháng Mười Hai 2019 11:18 SA
https://www.clankart.com/books
Where and how to sell old books online? If you are reading this Where and how to sell old books online in India, I suspect you too do not want to throw away your old books and of course, you don't either want to sell your old books to the local scrap dealers too.

By Rajeev @ 06 Tháng Mười Hai 2019 11:18 SA
https://www.clankart.com/books
Where and how to sell old books online? If you are reading this Where and how to sell old books online in India, I suspect you too do not want to throw away your old books and of course, you don't either want to sell your old books to the local scrap dealers too.

By Rajeev @ 06 Tháng Mười Hai 2019 11:20 SA
https://www.clankart.com/books
Where and how to sell old books online? If you are reading this Where and how to sell old books online in India, I suspect you too do not want to throw away your old books and of course, you don't either want to sell your old books to the local scrap dealers too.

By daftar situs bandarq online @ 10 Tháng Mười Hai 2019 5:02 SA
nice blog for me and i will recommend for my friend bout this blog

By linkingsky @ 10 Tháng Mười Hai 2019 8:21 SA
best site to visit linkingsky

By linkingsky @ 10 Tháng Mười Hai 2019 8:22 SA
best site to visit linkingsky

By 12th pass govt job @ 10 Tháng Mười Hai 2019 8:23 SA
the best site to visit for 12th pass govt jobs

By Rex John @ 12 Tháng Mười Hai 2019 5:26 CH
New Toilets - Welcome to The Modern World
In days gone by picking a toilet was an easy decision because there were a predetermined number of toilets to pick and they essentially all worked a similar way. Welcome to the future my companions where there are huge amounts of various models and styles to look over.

By Rex John @ 12 Tháng Mười Hai 2019 5:26 CH
New Toilets - Welcome to The Modern World
In days gone by picking a toilet was an easy decision because there were a predetermined number of toilets to pick and they essentially all worked a similar way.

By Rex John @ 12 Tháng Mười Hai 2019 5:27 CH
New Toilets - Welcome to The Modern World
In days gone by picking a toilet was an easy decision because there were a predetermined number of toilets to pick and they essentially all worked a similar way.

By Rex John @ 12 Tháng Mười Hai 2019 5:27 CH
New Toilets - Welcome to The Modern World
In days gone by picking a toilet was an easy decision because there were a predetermined number of toilets to pick and they essentially all worked a similar way.

By Guest Post @ 12 Tháng Mười Hai 2019 5:49 CH
we are providing all kind of free guest post

By Guest Post @ 12 Tháng Mười Hai 2019 5:49 CH
we are providing all kind of free guest post

By free guest post @ 12 Tháng Mười Hai 2019 5:49 CH
we are providing all kind of free guest post

By free guest post @ 12 Tháng Mười Hai 2019 5:50 CH
we are providing all kind of free guest post

By free guest post @ 12 Tháng Mười Hai 2019 5:50 CH
we are providing all kind of free guest post

By jobriya @ 17 Tháng Mười Hai 2019 9:46 SA
jobriya jobs

By kishuali @ 24 Tháng Mười Hai 2019 12:23 CH
Union Bank Debit Card Activation <a href="http://cardactivation.in/"> Saksham Yojna Applicant Detail </a>

By kishuali @ 24 Tháng Mười Hai 2019 12:24 CH
Union Bank Debit Card Activation <a href="http://cardactivation.in/"> Saksham Yojna Applicant Detail </a>

By NgocThang @ 26 Tháng Mười Hai 2019 4:40 CH
Thiết Kế Web WordPress

By Daily Urdu Columns @ 27 Tháng Mười Hai 2019 4:43 SA
Very good, totally agree with the concept and the planning.

By Daily Urdu Columns @ 27 Tháng Mười Hai 2019 4:44 SA
Very good, totally agree with the concept and the planning.

By Daily Urdu Columns @ 27 Tháng Mười Hai 2019 4:44 SA
Very good, totally agree with the concept and the planning.

By Linh Nguyễn @ 31 Tháng Mười Hai 2019 10:53 SA
tuyệt vời dự án

By UP Scholarship @ 01 Tháng Giêng 2020 10:09 SA
https://sarkariresultbrt.com/up-scholarship-up-scholarship-status-up

By các bước đăng ký sáng chế @ 05 Tháng Giêng 2020 8:50 CH
Vấn đề đăng ký sáng chế tại Việt Nam chưa thực sự được chú trọng. Theo đó các thống kê cho thấy nếu so với nhiều nước về số lượng bằng đăng ký sáng chế thì nước ta khá thấp

By kerry tom @ 11 Tháng Giêng 2020 5:27 CH
BUY COUNTERFEIT EURO ONLINE – 20 EURO BILLS 1993 To 2013

We produce and sell quality undetectable counterfeit money all around the world and the latest technology we use to make
our notes look a real, identical and undetectable so Buy Counterfeit 20 Euro Online.

We produce the best notes you can find anyway and we have been in this business for 30 years now

and have experience and have progressively improved on the notes as technology improves.


CONTACT US FOR PRICE AND MORE DETAILS

Email : allcounterfeitbillss@gmail.com

Phone/Whatsapp +1 ( 661) 306-4128


Website: https://www.allcounterfeitbills.com

https://www.allcounterfeitbills.com/buy-counterfeit-20-euro-online/

By Kaushik Nagar @ 13 Tháng Giêng 2020 12:16 SA
Are you wondering for the best earphones under 1000 Rs?

If yes, so you are in the right place.

By Kaushik Nagar @ 13 Tháng Giêng 2020 12:17 SA
Are you wondering for the best earphones under 1000 Rs?

If yes, so you are in the right place.

By Kaushik Nagar @ 13 Tháng Giêng 2020 12:17 SA
Are you wondering for the best earphones under 1000 Rs?

By freejobalert @ 13 Tháng Giêng 2020 12:35 SA
Wow, this is a very good article, I am very happy, I got the information I wanted from your article, thank you

By freejobalerts @ 13 Tháng Giêng 2020 12:36 SA
Wow, this is a very good article, I am very happy, I got the information I wanted from your article, thank you

By prediksi sgp @ 13 Tháng Giêng 2020 5:56 CH
this is so awesome, good author!

By Bandar Live Game Casino Terpercaya @ 18 Tháng Giêng 2020 4:23 CH
thanks for your information....

dont forget follow back...

By Lê Bảo @ 04 Tháng Hai 2020 12:39 CH
Dự án rất có ý nghĩa thực tiễn cao..

By lê nam @ 04 Tháng Hai 2020 12:43 CH
project very wonderfull

By le hung @ 04 Tháng Hai 2020 12:46 CH
chương trình mang tính thực tiễn khá cao@..

By lê quang hưng @ 04 Tháng Hai 2020 12:49 CH
Cảm ơn công trình vì ý nghĩa mang tính thực tế cao, vì sự phát triển xã hội..

By Lê Hoàng @ 05 Tháng Hai 2020 10:43 SA
Project very importan for people..

By Lê Hoàng @ 05 Tháng Hai 2020 10:43 SA
Project very importan for people..

By Lê Hưng @ 05 Tháng Hai 2020 10:44 SA
Project very importan for people..

By Thanh Tuấn @ 06 Tháng Hai 2020 11:16 SA
rất cám ơn bạn

By Nha Trang @ 06 Tháng Hai 2020 11:17 SA
rất hữu ích cám ơn

By Dịch vụ thám tử @ 06 Tháng Hai 2020 11:19 SA
Công ty thám tử uy tín số 1 tại HÀ NỘI

By Mẫu biển quảng cáo cửa hàng tạp hóa @ 07 Tháng Hai 2020 2:06 CH
Bạn đang có ý định kinh doanh của hàng tạp hóa ngay tại gia đình. Vôn đã có, mặt bằng cũng đã sẵn sàng nhưng điều bạn vẫn đang băn khoăn là làm thế nào để có một tấm biển quảng cáo cho cửa hàng thật đẹp và ấn tượng, khiến cho khách hàng chỉ nhìn thôi đã muốn bước vào mua sắm rồi. Hãy cùng tham khảo Mẫu biển quảng cáo cửa hàng tạp hóađẹp khách đua nhau vào mua hàng ngay dưới đây để rút ra những kinh nghiệm cho riêng mình nhé.

Tại sao cần có biển quảng cáo cửa hàng tạp hóa đẹp và ấn tượng

Với mỗi cửa hàng tạp hóa nên đặt cho mình một cái tên ấn tượng, thu hút người mua hàng. Biển quảng cáo như là lời giới thiệu khi bắt đầu vào công việc kinh doanh. Chính vì thế lựa chọn mẫu làm biển quảng cáo hàng tạp hóa đẹp mắt và ấn tượng nổi bật nhất là rất quan trọng bởi vì những lý do sau:

BIỂN QUẢNG CÁO CỬA HÀNG TẠP HÓA GIÚP THU HÚT KHÁCH HÀNG TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

Để thu hút được khách hàng cũng như khơi gợi sự tò mò của họ thì biển quảng cáo cửa hàng tạp hóa cần được thiết kế với những màu sắc nổi bật và thiết kế độc đáo. Hiện nay hầu hết cửa hàng tạp hóa nào cũng trang bị cho mình biển quảng cáo riêng, với cách thức này sẽ giúp cho mẫu biển quảng cáo sẽ đánh nhanh vào thị giác khách hàng, khiến khách hàng có ấn tượng tốt và ghé mua của hàng của bạn. Đây chính là cách thức “ kéo” khách khá hiệu quả.

BIỂN QUẢNG CÁO CỬA HÀNG TẠP HÓA GIÚP GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Mặc dù cần chú trọng đến thiết kế và màu sắc nổi bật cho biển quảng cáo cửa hàng tạp hóa, nhưng bạn cũng đừng quên ghi lên đó những thông tin quan trọng như các loại hàng hóa bạn đnag bán, các dịch vụ bạn cung cấp. Để khi chỉ cần nhìn vào đó, khách hàng sẽ biết bạn kinh doianh gì, có mặt hàng mà họ cần hay không. Điều này sẽ giúp cho những khach hàng mục tiêu tìm đến cửa hàng của bạn nhanh hơn.

>>> Tham khảo địa chỉ: Gia công chữ inox giá rẻ tại hà Nội

Ngoài ra biển quảng cáo còn giúp tạo thương hiệu, uy tín cho cửa hàng. Mẫu biển quảng cáo giúp cửa hàng của bạn có đặc điểm riêng, nổi bật thương hiệu độc quyền. Nó giúp cửa hàng bạn không bị nhầm lẫn với cửa hàng tạp hóa khác, tạo sự tin cậy, chất lượng cao của hàng hóa mà cửa hàng cung cấp cho khách hàng.

MẪU BIỂN QUẢNG CÁO CỬA HÀNG TẠP HÓA ĐẸP KHÁCH ĐUA NHAU VÀO MUA HÀNG

Mẫu biển quảng cáo cửa hàng tạp hóa in bạt

Đây là mẫu biển quảng cáo phù hợp với các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ, quy mô không lớn hoặc có vị trí ở trong những con ngõ nhỏ. Đây là ,mẫu có thiết kế đơn giản và truyền thống nhất những vẫn khiến cho khách hàng dễ dàng nhận ra tiệm tạp hóa đáng yêu của bạn. Với chi phí thâp và độ bền không cao lắm, nhưng làm biển bằng hộp đèn tại Hà Nội bằng bạt này vẫn chiếm được cảm tình của nhiều chủ cửa hàng

Mẫu biển quảng cáo cửa hàng tạp hóa aluminium

Nếu như bạn có mặt bằng rộng rái một chút, đủ để thỏa sức sáng tạo một chiếc biển quảng cáo bằng chất liệu Alu thì đừng bỏ qua mẫu này nhé. Đặc biệt khi được ghép đôi với mica, alu trở thành một tấm biển quảng cáo với phong cách trẻ trung, hiện đại, hấp dẫn ánh nhìn của giới trẻ.. Ngoài ra, mẫu biển quảng cáo này đa dạng về màu sắc và kích thước. có thể phù hợp với nhiều không gian khác nhau cũng như giúp bạn dễ dàng lựa chọn cách thiết kế phù hợp với cấu trúc của cửa hàng tạp hóa đang kinh doanh.

Mẫu biển quảng cáo cửa hàng tạp hóa bằng đèn LED

Nếu bạn kinh doanh cửa hàng tạp hóa cả thời gian ban đêm hay thì làm biển mica tại Hà Nội kết hợp đèn LED là lựa chọn hoàn hảo. Ông chỉ ban đêm ngay cả ban ngày đèn led cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của người đi đường. Thêm vào đó loại biển này cũng có nhiều kích cỡ phù hợp với mọi cấu trúc cửa hàng, thiết kế hiện đại cũng mang đến hiệu quả quảng cáo cao cho cửa hàng tạp hóa của bạn.

Lời Kết

Trên đây là các thông tin về những Mẫu biển quảng cáo cửa hàng tạp hóa đẹp khách đua nhau vào mua hàng. Hy vọng rằng với những thong tin này sẽ giúp cho bạn có nhiều ý tưởng hơn trong việc  chọn được bảng hiệu quảng cáo tạp hóa. Chúc các bạn có cửa hàng đẹp và bán được nhiều hàng

CÔNG TY TNHH ONE NEO

VPGD Hà Nội: Số 37/ 335 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Xưởng SX: Số 4 – NV6, Tổng Cục 5, Bộ Công An, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì , Hà Nội

Điện thoại: 04 3 552 8847 - 04 66 838 405 / Fax: 04 6 278 3554

Hotline: 0986 988 645 – 097 819 02 27

Website:www.inbienquangcao.vn

Email: neoidea.adv@gmail.com

By in thiệp valentine 14/2 tại Hà Nội @ 09 Tháng Hai 2020 3:02 CH
mẫu in thiệp valentine với đủ hình dạng, kích thước. Sẽ giúp bạn có thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp với món quà sắp tặng. Quý khách hãy liên hệ ngay: 0985 194 247 để được chúng tôi hỗ trợ in ấn và tư vấn mẫu thiệp valentine đẹp nhất phù hợp cho mọi đối tượng

By pavan dada @ 10 Tháng Hai 2020 7:01 CH
Latest notifications regarding Central government / Sarkari Naukri, Banks,
RRB, SSC, Other All India, All India Fellow, Defence, Railways, Medical Jobs.
all latest bank, engineering, railway, state jobs, and results syllabus.
<a href="https://www.governmentjob4you.com">Apply latest jobs(Sarkari Result)</a>

By pavan dada @ 10 Tháng Hai 2020 7:02 CH
Latest notifications regarding Central government / Sarkari Naukri, Banks,
RRB, SSC, Other All India, All India Fellow, Defence, Railways, Medical Jobs.
all latest bank, engineering, railway, state jobs, and results syllabus.
<a href="https://www.governmentjob4you.com">Apply latest jobs(Sarkari Result)</a>

By Huff @ 12 Tháng Hai 2020 11:05 CH
Amazing blog.

By Hujil @ 12 Tháng Hai 2020 11:07 CH
This published blog has cleared all my doubts.

By Kiloa @ 12 Tháng Hai 2020 11:08 CH
Thank you very much for sharing this very useful information with us.

By Njikk @ 12 Tháng Hai 2020 11:09 CH
I am very happy to have found this information.

By ĐIỂM DANH MẪU BIỂN QUẢNG CÁO CỬA HÀNG ĐIỆN LẠNH ĐẸP ẤN TƯỢNG NHẤT @ 13 Tháng Hai 2020 2:44 CH
ĐIỂM DANH MẪU BIỂN QUẢNG CÁO CỬA HÀNG ĐIỆN LẠNH ĐẸP ẤN TƯỢNG NHẤT

By Đơn xin nghỉ thai sản @ 13 Tháng Hai 2020 2:45 CH
Đơn xin nghỉ thai sản

By In thiệp 8/33 @ 21 Tháng Hai 2020 11:03 SA
Không chỉ có hoa và quà, những tấm thiệp cũng không thể thiếu trong những ngày lễ, Tết. Vậy, bạn đã in thiệp ngày 8/3 chưa? In như thế nào và nội dung ra sao? Chắc ai đó sẽ cần và hãy đọc kỹ bài viết dưới đây.

By Latest Goverment Jobs @ 23 Tháng Hai 2020 1:21 SA
Want to Know About Goverment Jobs <a href="https://www.sarkariresultsupport.com/">Latest Goverment Jobs In India</a>

By Latest Goverment Jobs @ 23 Tháng Hai 2020 1:22 SA
Want to Know About Government Jobs Visit Our Website www.sarkariresultsupport.com

By Latest Goverment Jobs @ 23 Tháng Hai 2020 1:22 SA
Want to Know About Government Jobs Visit Our Website

By Latest Goverment Jobs @ 23 Tháng Hai 2020 1:23 SA
Want to Know About Government Jobs Visit Our Website

By Vikramaditya Ranjan @ 23 Tháng Hai 2020 1:26 SA
Thank you very much for sharing this very useful information with us

By Vikramaditya Ranjan @ 23 Tháng Hai 2020 1:28 SA
Thank you very much for sharing this good information

By in card visit giá rẻ @ 24 Tháng Hai 2020 5:43 CH
xưởng in card visit giá rẻ nhất Hà Nội

viết lời bình