LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự án TSU

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

26 Tháng Mười Một 2018
Hội thảo tham vấn cấp trung ương thực hiện gói thầu “Quản lý tri thức – Chi tiết hóa kịch bản biến đổi khí hậu và Mô hình thủy văn, thủy lực, ứng dụng Mô hình ngập lụt 2-D cấp địa phương”
By host @ 3:42 CH :: 559 Views ::
 

Vào ngày 20/11 vừa qua, tại Hà Nội, Ban Điều phối Dự án Ban Hỗ trợ kỹ thuật (TSU) cho dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu  tại Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận đã phối hợp với Nhóm chuyên gia Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu, đối tác thực hiện gói thầu “ Quản lý tri thức – Chi tiết hóa kịch bản biến đổi khí hậu và Mô hình thủy văn, thủy lực, ứng dụng Mô hình ngập lụt 2-D cấp địa phương” tổ chức hội thảo tham vấn cấp trung ương. Hội thảo thu hút hơn 30 đại biểu đến từ các bộ, ngành và một số cơ quan nghiên cứu liên quan đến môi trường, biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phát triển đô thị …

 

Tại hội thảo, nhóm chuyên gia đã giới thiệu tổng quan các phương pháp và kết quả của các nghiên cứu chi tiết hóa kịch bản BĐKH cho các tỉnh, xây dựng mô hình thủy văn thủy lực cho các lưu vực sông  Rào Cái (Hà Tĩnh),  Sông Dinh (Ninh Thuận) và sông Lũy (Bình Thuận). Các nghiên cứu này đã góp phần đánh giá nguy cơ lũ lụt hiện tại và tương lai trong bối cảnh BĐKH tại ba tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bình Thuận; đồng thời, tạo dựng nguồn thông tin, cơ sở dữ liệu đầu vào có giá trị cho việc điều chỉnh kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH, điều chỉnh quy hoạch đô thị, xác định danh mục đầu tư ưu tiên tại mỗi tỉnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững.