LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Giới thiệu chung chương trình

Do có bờ biển dài, khí hậu nhiệt đới và mật độ dân cư cao ở các vùng thấp, Việt Nam là một trong nước dễ bị tổn thương nhất bởi tác động của Biến đổi khí hậu. Ngoài ra, sự tăng dân số và việc di cư từ nông thôn ra thành thị ngày càng tăng đã làm cho các đô thị Việt Nam buộc phải mở rộng nhanh chóng.

Việc mở rộng không có kiểm soát hoặc  thiếu quy hoạch bền vững làm gia tăng bộ phận dân cư dễ bị tổn thương nặng nề hơn do các điều kiện khí hậu khăc nghiệt do biến đổi khí hậu. Những vấn đề này đặc biệt dễ nhận thấy ở các tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam, do vậy, việc tăng cường năng lực và nâng cao khả năng phục hồi càng trở nên cần thiết.

 


(ảnh hạn tại Ninh Thuận) và (ảnh ngập lụt tại Hà Tĩnh)

 

Để ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu, Chính phủ Việt Nam đã tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có Chính phủ Vương Quốc Bỉ. Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác định hướng giữa Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Bỉ, Chính phủ hai nước đã thỏa thuận thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đối khí hậu bao gồm bốn dự án thành phần.

Đó là: (1) Dự án Quản lý nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu (BĐKH) tại tỉnh Hà Tĩnh; (2) Dự án Quản lý nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với BĐKH tại tỉnh Ninh Thuận, (3) Dự án Quản lý nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với BĐKH tại tỉnh Bình Thuận và (4) Dự án Ban Hỗ trợ kỹ thuật (TSU) cho dự án Quản lý nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với BĐKH tại các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Tổng nguồn vốn cho 04 dự án là 28,7 triệu Euro, trong đó có 25 triệu Euro là vốn tài trợ từ Vương Quốc Bỉ. Còn lại là vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Chương trình được thực hiện từ năm 2013 đến 2019.

Mục đích chung của Chương trình: Góp phần đạt được sự phát triển bền vững thông qua quản lý tổng hợp nguồn nước hiệu quả và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại ba tỉnh: Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Để đạt được mục tiêu này, các dự án trong Chương trình được thực hiện theo các bước sau:

1.           Tiến hành các nghiên cứu: Đánh giá năng lực kỹ thuật và thể chế, kịch bản biến đổi khí hậu, mô hình thủy văn/thủy lực, thoát nước đô thị, đánh giá khả năng dễ bị tổn thương…

2.           Thực hiện các dự án thí điểm;

3.           Các đối thoại về chính sách;

4.           Tăng cường năng lực thể chế và kỹ thuật

5.           Điều chỉnh và hoàn thiện kế hoạch hành động về biến đổi khí hậu, quy hoạch liên quan…;

6.           Thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân và cộng đồng.

Các kết quả mong đợi của dự án tại ba tỉnh:

Kết quả 01: Tăng cường năng lực của các cơ quan chính quyền cấp tỉnh tong lĩnh vực biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp nguồn nước và quy hoạch đô thị cùng với cơ chế giám sát và đánh giá thích hợp.

Kết quả 02: Xây dựng kế hoạch hành động toàn diện ứng phó với biến đổi khí hậu dựa trên các nghiên cứu khác nhau.

Kết quả 03: Thực hiện các hoạt động thí điểm ưu tiên với phương pháp vận hành và bảo trì thích hợp để tổng kết và nhân rộng.

Kết quả 04: Sự tham gia tích cực của khu vực tư nhân và cộng đồng vào kế hoạch ứng phó vơi biến đổi khí hậu của tỉnh.

Dự án TSU với đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực: biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp tài nguyên nước, quy hoạch đô thị, quản lý dữ liệu, sử dụng hệ thống thông tin địa lý và viễn thám, giám sát- đánh giá, quản lý chất lượng, truyền thông và phát triển cộng đồng…, có trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình triển khai dự án tại ba tỉnh./.