LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Giới thiệu chung

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

12 Tháng Tư 2016
Hội thảo Kết quả hội nghị COP21
By host @ 2:59 CH :: 528 Views :: 2 Comments ::
 
Sau cuộc họp COP21, ngày 08/01/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức đã tổ chức hội thảo trình bày về kết quả hội nghị COP21. Tại COP21 2015, một thỏa thuận mang tính ràng buộc đối với tất cả các nước trong vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu đã được thông qua. Ngoài ra, các đóng góp của các quốc gia cũng đã được thống nhất. Các đóng góp này thể hiện nỗ lực của mỗi nước nhằm thực hiện thỏa thuận COP21. Vấn đề tài chính để ứng phó với biến đổi khí hậu cũng là một trong những nội dung quan trọng được đề cập tới.
 
 

Sau cuộc họp COP21, ngày 08/01/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức đã tổ chức hội thảo trình bày về kết quả hội nghị COP21. Tại hội thảo, một số nội dung chính đã được chia sẽ bao gồm: (i) video về các hoạt động tại COP21; (ii) Thoả thuận Paris về những điều kỳ vọng, nội dung đạt được và nguyên nhân; (iii) Đóng góp của Đoàn Đàm phán Việt Nam tại COP21; (iv) Thoả thuận Paris về Chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng xanh, nhằm đạt được phát thải bằng 0; (v) Vai trò của INDC và tài chính khí hậu sau COP 21; (vi) Những ảnh hưởng của Thoả thuận Paris tới Việt Nam và những hành động cần có của Việt Nam để triển khai những thoả thuận này.

Những tài liệu trong hội thảo này, và báo cáo INDC của Việt Nam trình bày tại COP21 được đăng trong mục Ấn phẩm.
Comments
By bếp từ @ 16 Tháng Năm 2018 10:58 SA
Bài viết rất hay

By bếp từ bosch @ 20 Tháng Tám 2018 2:56 CH
Bài viết rất ý nghĩa

viết lời bình