TOGETHER ENSURING APPROPRIATE MANAGEMENT OF WATER RESOURCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT FOR THE PRESENT AND FOR THE FUTURE

Album

Edit Album Re-Order the Album Images

Study

Study

 • 140610 John va cac So di tham vung nghien cuutaini
 • anhhopvoihatinhnghetrinhbayytuongnghiencuu.JPG
 • Hội thảo khởi động gói nghiên cứu về BĐKH - Kick-o
Edit Album Re-Order the Album Images

Pilot Investment

Pilot Investment

 • công trình thoát nước Lương Sơn, Bình Thuận.JPG
 • hồ điều hòa Đập Bợt tại Hà Tĩnh.JPG
 • khảo sát địa điểm xây dựng kè sông Lũy, Bình Thuận
 • địa điểm khôi phục rừng ngập mặn, Hà Tĩnh.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Capacity Building

Capacity Building

 • 140421-25 tập huấn M&E.jpg
 • 140611 Hoi thao nang cao nang luc BDKH cac nganh v
 • 150611-12 Tap huan TNN & BDKH cho hoi phu nu PD va
 • hoithaoM&Eohatinh122015.JPG
 • Hội thảo về BĐKH tại Hà Tĩnh.JPG
 • taphuantruyenthong112015.JPG
 • tập huấn M&E tại Hà Nội.JPG
 • tập huấn M&E.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Communications and Community Development

Communications and Community Development

 • 0tham quan mô hình cảnh báo lũ sớm tại Quy Nhơn, B
 • 130918 Van nghe tai Dong Hai, Ninh Thuận.jpg
 • 140606 Ra mat nhom sinh vien tinh nguyen.jpg
 • 150709 Thao luan chien luoc TT.jpg
 • giới thiệu về hoạt động của Dự án tại hội thảo quố
 • hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình cảnh
 • hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình cảnh
 • taphuanTT112015.JPG
 • tham quan nhà tránh báo đa năng, Quy Nhơn - 2016.J
 • thamquanmohinhcanhbaolusomoquynhonbinhdinh.JPG
 • thanhvienmangluoithamvancongdongthaoluannhomTT.JPG
 • thaoluannhomtaphuanTTninhthuan02.JPG
 • thaoluannhomtrongtaphuanTToninhthuan.JPG