LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thư viện ảnh

Edit Album Re-Order the Album Images

Nghiên cứu

Nghiên cứu

 • 140610 John va cac So di tham vung nghien cuutaini
 • anhhopvoihatinhnghetrinhbayytuongnghiencuu.JPG
 • Hội thảo khởi động gói nghiên cứu về BĐKH - Kick-o
Edit Album Re-Order the Album Images

Dự án điểm

Dự án điểm

 • công trình thoát nước Lương Sơn, Bình Thuận.JPG
 • hồ điều hòa Đập Bợt tại Hà Tĩnh.JPG
 • khảo sát địa điểm xây dựng kè sông Lũy, Bình Thuận
 • địa điểm khôi phục rừng ngập mặn, Hà Tĩnh.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Tăng cường năng lực

Tăng cường năng lực

 • 140421-25 tập huấn M&E.jpg
 • 140611 Hoi thao nang cao nang luc BDKH cac nganh v
 • 150611-12 Tap huan TNN & BDKH cho hoi phu nu PD va
 • hoithaoM&Eohatinh122015.JPG
 • Hội thảo về BĐKH tại Hà Tĩnh.JPG
 • taphuantruyenthong112015.JPG
 • tập huấn M&E tại Hà Nội.JPG
 • tập huấn M&E.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Truyền thông và Phát triển cộng đồng

Truyền thông và Phát triển cộng đồng

 • (tham quan nhà tránh báo đa năng, Quy Nhơn - 2016.
 • 130918 Van nghe tai Dong Hai, Ninh Thuận.jpg
 • 140606 Ra mat nhom sinh vien tinh nguyen.jpg
 • 150709 Thao luan chien luoc TT.jpg
 • giới thiệu về hoạt động của Dự án tại hội thảo quố
 • hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình cảnh
 • hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình cảnh
 • taphuanTT112015.JPG
 • tham quan mô hình cảnh báo lũ sớm tại Quy Nhơn, Bì
 • thamquanmohinhcanhbaolusomoquynhonbinhdinh.JPG
 • thanhvienmangluoithamvancongdongthaoluannhomTT.JPG
 • thaoluannhomtaphuanTTninhthuan02.JPG
 • thaoluannhomtrongtaphuanTToninhthuan.JPG
 • ANHTTHATINH02.jpg
Edit Album Re-Order the Album Images

Ảnh mới

Ảnh mới

 • anhve.JPG
 • hoithaoM&Eohatinh122015.JPG
 • Hội thảo khởi động gói nghiên cứu về BĐKH - Kick-o
 • khảo sát địa điểm xây dựng kè sông Lũy, Bình Thuận
 • thanhvienmangluoithamvancongdongthaoluannhomTT.JPG