LỒNG GHÉP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tin nổi bật

Quản Lý Dữ Liệu Không Gian Bằng Gis Trong Chương Trình Hợp Tác Việt - Bỉ Về Biến Đổi Khí Hậu

Chương trình Quản lý tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tại các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận được thực hiện từ năm 2013 đến năm 2019 theo khuôn khổ Chương trình hợp tác định hướng giữa Chính phủ Việt Nam và Vương Quốc Bỉ. Tại thời điểm hiện nay, Chương trình đang trong giai đoạn cuối và sẽ kết thúc vào tháng 6/2019 theo Hiệp định giữa 2 nước.

Chương trình có 4 Dự án thành phần gồm 3 Dự án triển khai tại ba tỉnh nói trên và Dự án Ban Hỗ trợ Kỹ thuật (TSU) tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chương trình đã đạt nhiều kết quả, góp phần vào mục tiêu chung là sự phát triển  kinh tế xã hội bền vững của các tỉnh tham gia Chương trình thông qua việc hỗ trợ xây dựng năng lực thể chế về quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu. Một trong những kết quả quan trọng đã đạt được là việc thành lập cơ sở dữ liệu không gian bằng hệ thống thông tin địa lý (GIS).

TSU xin giới thiệu với bạn đọc bài viết Giới thiệu tổng quan về quản lý dữ liệu không gian bằng GIS, quá trình triển khai xây dựng, và những tác động ban đầu tại ba tỉnh, của ông Đặng Vũ Khắc, chuyên gia Quản lý dữ liệu GIS  (TSU).


26/03/2019 - 15:26:00
Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau

Theo công bố của Ủy ban nước Liên hiệp quốc (UN-Water), chủ đề của Ngày nước thế giới (22/3) năm nay là “Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Chủ đề này nhằm thể hiện cam kết trong Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, mọi người đều phải được hưởng lợi: “Dù bạn là ai, dù bạn ở đâu, nước là quyền của con người bạn”.

22/02/2019 - 09:43:00
TSU: Nghiệm thu đề tài nghiên cứu “Xây dựng Hướng dẫn lồng ghép Biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội cấp Quốc gia”

Theo tin từ Văn phòng Dự án Ban Hỗ trợ kỹ thuật (TSU) Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tại các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận, nghiên cứu “Xây dựng Hướng dẫn lồng ghép Biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội cấp quốc gia” được thực hiện trong khuôn khổ Dự án TSU, đã được Hội đồng chuyên gia do Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chủ trì đồng ý nghiệm thu với chất lượng tốt.

13/02/2019 - 16:12:00
Họp Hội đồng Khoa học Công nghệ Tư vấn đánh giá kết quả nghiên cứu “Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm lưu vực sông Dinh”

Theo tin từ Ban Xây dựng Năng lực và thực hiện các Dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận, vào ngày 19/01 vừa qua, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Công nghệ Tư vấn đánh giá kết quả các nhiệm vụ nghiên cứu Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tại tỉnh Ninh Thuận, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập, đã tổ chức họp đánh giá kết quả nghiên cứu thuộc gói thầu “Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm lưu vực sông Dinh”.

Cuộc họp do PGS.TS Đinh Vũ Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì. Ngoài 5 thành viên của Hội đồng, còn có chuyên gia từ Dự án Ban Hỗ trợ Kỹ thuật (TSU) cùng đại diện Liên danh nhà thầu tư vấn (Liên danh Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam và Công ty cổ phần Công nghệ xây dựng và Tự động hóa Việt Nam) và đại diện Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận.

13/02/2019 - 08:34:00
Khánh thành Công trình kè chống xói lở bờ sông Lũy

Theo tin từ Ban Điều phối Dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tỉnh Bình Thuận, chiều ngày 10/01 vừa qua, tại xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận phối hợp với Cơ quan Hợp tác phát triển Bỉ tổ chức khánh thành Công trình kè chống xói lở bờ sông Lũy. Tham dự buổi lễ có ông Paul Jansen, Đại sứ Bỉ tại Việt Nam cùng Ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành trong tỉnh.

23/01/2019 - 09:04:00

Giới thiệu chung

Do có bờ biển dài, khí hậu nhiệt đới và mật độ dân cư cao ở các vùng thấp, Việt Nam là một trong nước dễ bị tổn thương nhất bởi tác động của Biến đổi khí hậu. Ngoài ra, sự tăng dân số và việc di cư từ nông thôn ra thành thị ngày càng tăng đã làm cho các đô thị Việt Nam buộc phải mở rộng nhanh chóng.

Việc mở rộng không có kiểm soát hoặc  thiếu quy hoạch bền vững làm gia tăng bộ phận dân cư dễ bị tổn thương nặng nề hơn do các điều kiện khí hậu khăc nghiệt do biến đổi khí hậu. Những vấn đề này đặc biệt dễ nhận thấy ở các tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam, do vậy, việc tăng cường năng lực và nâng cao khả năng phục hồi càng trở nên cần thiết...xem tiếp